عناوین مهم :
استان ها - شهرری 1348/10/11 03:00
انتصابی دیگر در خانه ایثار گران استان تهران

انتصابی دیگر در خانه ایثار گران استان تهران

به گزارش شاخه سبز - دکتر اکبر حیدریان ،مشاور عالی خانه ایثار گران کل کشور و مدیر خانه ایثار گران استان تهران طی حکمی محسن الماسی را بعنوان مسوول خانه ایثار گران شهرستان فیروز کوه منصوب کرد و در انتصابی دیگر غلامرضا جهانشاهی فرد را بعنوان مسوول خانه ایثار گران شهرستان شمیرانات منصوب کرد.
نام :
ایمیل :
نظر :