تاریخ : 1348/10/11 03:00
شناسه : 144720

 فاطمه عباسی در مراسم کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف گل گفت: بر اساس برنامه ششم باید تا پایان برنامه، اعتیاد ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.

وی گفت: با توجه به آخرین پیمایش ملی شیب مواد مخدر، گل دومین ماده مصرفی در میان معتادان است به طوری که ۱۳ درصد افراد پیمایش شده گل مصرف می کنند.

عباسی تاکید کرد: بر اساس آنالیز انجام شده، ۸۴.۶ درصد مصرف کنندگان مردان مجرد با سطح تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم هستند و ۱۵.۴ درصد را زنان تشکیل می دهند. همچنین ۱۵ درصد آنها دانشجو و ۳.۷ دانش آموزان بودند و این نشان می دهد که باید مداخله بهنگام و تخصصی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه دسترسی آسان به این ماده نیز باعث شده که مصرف آن راحت تر در میان جوانان و نوجوانان انجام شود و از سوی دیگر نگرش مثبتی که به این ماده وجود دارد که نمی تواند اعتیادآور باشد، از دیگر دلایل مصرف آن است و کسب لذت ناسالم توسط جوانان و نوجوانان، ایجاد هیجان و ... از جمله عواملی است که افراد را به مصرف آن سوق داده است. مرحله اول این طرح از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و در روزهای پنجم و ۱۳ فروردین در تهران به اجرا رسید که با استقبال مواجه شد به همین منظور مرحله دوم آن در ۱۴ استان پرتردد و پرخطر از هشتم تا دهم آغاز می شود و کاهش تقاضا در کنار کاهش عرضه و کنترل آسیب های اجتماعی را در دستور کار قرار دادیم.

پاسخی بگذارید