تاریخ : 1348/10/11 03:00
شناسه : 146054

مهدی غلامی مهندس عمران و فعال در حوزه عمرانی گفت:طرح ۵۵متری اراک بادست خالی انجام می شود و میتواندشهر وشهرداری را به طور کامل نابود ویا باعث بهبود وضعیت موجود شود.
غلامی افزود:یکی از راهکارها برای این امر استفاده از اوراق مشارکت است که درکشور ایران در بعضی موارد خوب عمل کرده و در بعضی دیگر افتضاح به بار آورده است و درنهایت درجاهایی که با ساده نگری به آن درنظرگرفته شده،موفقیتی به دنبال نداشته است.
وی ادامه داد:ورود سرمایه گذار واقعی هم نیازمند یکسری اصلاحات در برخورد مدیران استانی به مقوله سرمایه گذاریست چرا که سرمایه گذار واقعی  نیازمند شرایط وتضمینهایی است که مدیران استانی میبایست باوی همکاریهای لازم را انجام دهند به خصوص در این وضعیت بد اقتصادی و چنین پروژه هایی که روند بسیارسختی را دارند.
غلامی همچنین بیان داشت:این پروژه از لحاظ جذابیت، جالب میباشد ولی به دلیل آنکه حمایت مردمی در اجرای این پروژه نیست و دیگر اینکه مسئولین دراجرا ویااجرانشدن آن هم نظرنیستند کاررا بسیار سخت میکند.
غلامی اظهارداشت:مهمترین بحث دیگردراین پروژه جیبهای خالی از پول شهرداری اراک است که درحال حاضر همانند بسیاری از شهرداریهای کشور توان پرداخت حقوقهای کارکنان خودش هم نداردو اگر در حین پروژه به مشکلی برخورد کنند مطمئنا شرایط بسیار بدی برای این دستگاه به وجودمی آید و پروژه نیز بااین شرایط ممکن است به حال خود با چهره ای به اصطلاح زخمی رها شود.

پاسخی بگذارید