تاریخ : 1397/08/10 18:22
شناسه : 196040طی حکمی از سوی دکتر  اکبر حیدریان مدیر بانوان خانه ایثارگران استان تهران منصوب شد. 

به گزارش شاخه سبز - طی حکمی از سوی دکتر اکبر حیدریان مشاورعالی خانه ایثارگران کل کشور دکتر مهری هاشمیان مدیر بانوان خانه ایثارگران استان تهران شد.

پاسخی بگذارید