تاریخ : 1398/12/22 12:27
شناسه : 240155


به گزارش شاخه سبز _متاسفانه سالهاست که استان مرکزی نسبت به سایر استانهای دیگر از لحاظ عمرانی عقب افتاده و با یک نگاه ساده و با قیاس با نزدیکترین استان به مرکزی یعنی قم این مهم کاملا مشهود میباشد، البته شاید بعضیها بگویند که قم یک استان استثناست اما باز هم در قیاس استانهای هم طراز و بعضا پایینتر از حد خودمان متوجه اوج بی مدیریتی عمرانی میشویم .

مهدی زندیه وکیلی که با حاشیه های فراوان در زمان استانداری سید علی آقازاده به سمت معاونی عمرانی منصوب شد، در همان روز ازل بسیاری از صاحب نظران این انتصاب را یکی از اشتباهات بزرگ تاریخ استان مرکزی عنوان کرده اند چراکه وی نیز در گذشته  در این سمت قرار گرفته بود ولی نتوانست موفق ظاهر بشود.
مهدی زندیه وکیلی یک نیروی بومی استان مرکزی است که میتوانست وجه عمرانی خوبی در شهر برای خود دست وپا کند اما هیچوقت نتوانست عملکرد شایسته ای که همگان از وی تقدیر کنند را از خود به نمایش بگذارد.

در زمان زندیه وکیلی پروژه خاصی تعریف نشد و بیشتر به روزمرگی گذشت و این در شرایطی است که استان آفتاب و در قلب آن شهر اراک یک نیروی توانمند میخواهد که بتواند اوضاع را سروسامان دهد و در گذشته نیز ما افرادی را در این سمت همانند هوشنگ بازوندی را داشتیم که بعدها به سمتهای استانداری لرستان و کرمانشاه رسید  و باز هم در این راستا و با یک قیاس ساده تفاوتها را میتوان دریافت.

قصه پر غصه طرح ۵۸متری اراک هم در زمان زندیه وکیلی نیز با پر از کش و قوسهای فراوان باقی ماند و این هم دلیل دیگری بر ضعف مدیریتی وی میباشد.
در نهایت امیدواریم که استاندار مرکزی در این فرصت باقیمانده کمی بیشتر خود وارد مسایل عمرانی شده و نظم و دیسیپلینی به معاونت عمرانی بدهد.

انتهای پیام /

پاسخی بگذارید