تاریخ : 1399/05/13 20:27
شناسه : 398363


به گزارش شاخه سبز  از استان اصفهان، براساس نظام جامع برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، شرکت گاز استان اصفهان در ارزیابی عملکرد سال ۹8 در دو حوزه توانمند سازها و نتایج و دستاوردها با کسب مجموع ۹6 امتیاز شایسته تقدیر ویژه شد.


لازم به ذکر است، شاخص توانمند سازها شامل معیار های اصلی اعم از مدیریت، خط مشی و راهبرد، مدیریت منابع انسانی و همکاری و منابع و شاخص نتایج و دستاوردها شامل نتایج کلیدی و شاخص های فرعی آن می باشد که هیات ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز استان با توجه به این معیارها فعالیت های دستگاه های اجرایی را مورد ارزیابی قرار دادند.


ابراهیم رنجبر مدیرستاد اقامه نماز استان و مشاور استاندار، از شرکت گاز استان اصفهان به عنوان یکی از دستگاه های موفق در راستای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز تقدیر و تشکر کرد. انتهای پیام /

پاسخی بگذارید