تاریخ : 1399/05/21 22:25
شناسه : 398388

شهردار منطقه ۲۰ تهران با بیان اینکه نگاه مدیریت شهری انسان محور شده و شهر از حالت خودرو محور خارج شده است، گفت: دوچرخه بعنوان یک مد حرکتی رافع مشکلات زیست محیطی و حمل و نقل خواهد بود.به گزارش خبرنگار  شاخه سبز از شهرستان ری - فرهاد افشار در مراسم تقدیر از خبرنگاران بیان کرد: اصحاب رسانه تلاش داشته باشند تا یا تفکر سیستمی و کلان نگری، چالش های شهرستان را بررسی و منتشر نمایند، چون آزادگی، اخلاق و خداترسی از ویژگی های برتر یک خبرنگار برشمرده می شود.


افشار افزود : آزادگی با حرکت های تخریبی مخالف است، لذا انتقادات را باید اخلاق مدارانه بر مدار اصلاح قرار دهیم.


شهردار منطقه 20 تاکید کرد : شهرری انبوهی از شاخص های هویت بخش دارد، در این راستا بخشی از مرکز ری شناسی به خبرنگاران فعال اختصاص خواهد یافت تا این مسیر مستمر متعالی گردد.


وی اشاره بر رکاب زنی انجام شده خبرنگاران در این روز کرد و گفت : نگاه مدیریت شهری انسان محور شده و شهر از حالت خودرو محور خارج شده است. دوچرخه بعنوان یک مد حرکتی رافع مشکلات زیست محیطی و حمل و نقل خواهد بود. اگر چه بستر ایمنی این وسیله هنوز در شهر آماده نیست.


افشار خاطر نشان کرد: کمترین شیب را برای مطالبه گری مردم نسبت به ترویج فرهنگ دوچرخه سواری داریم که این عامل فضا را در جهت نگرش مدیریت شهری هموار می کند.
انتهای پیام /

پاسخی بگذارید