گروه: سیاسی / مجلس
تاریخ : 1399/06/1 10:30
شناسه : 398424

نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها آماده کارشناسی برای ارسال به شورای نگهبان جهت رفع ایرادات شده است.
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی شاخه سبز با اشاره بر تشکیل جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: با تشکیل کمیسیون بحث تکامل یافتن قانون شوراها باحضور نمایندگانی از شورای عالی استان ها، نماینده فرمانداری تهران، وزارت کشور، شورای نگهبان، مرکز پژوهش های مجلس و شهرداری تهران برگزار شد.


  آصفری افزود : خوشبختانه پیشنهادات قابل بررسی در جلسه عنوان شد، از جمله آن بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در دستور کار بود که شورای نگهبان به این لایحه ایراداتی وارد برآن لحاظ کرده بود. 


وی ادامه داد: این مصوبه از مجلس گذشته به این دوره انتقال یافته است که شورای نگهبان روی این موارد ایرادی که مستند به اصل 100 می باشد، آورده بود و در جلسه مشترک روزهای گذشته با شورای عالی استان ها شورای نگهبان، شهرداری تهران بعنوان نماینده شهرداری ها، مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.  


نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد : در انتها مبنا براین قرار گرفت که با تشکیل کارگروه متشکل از نمایندگان شهرداری ها و دولت تمامی موارد طی دو هفته مورد کارشناسی قرار گیرد تا بعد از تایید شورای نگهبان برای تصمیم نهایی به مجلس آورده شود.   انتهای پیام /پاسخی بگذارید