تاریخ : 1399/06/19 14:01
شناسه : 398464

کتابچه مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز استان اصفهان تحت مدل بین المللی GRI به وزارت نفت ارسال شد.
  به گزارش شاخه سبز از استان اصفهان، گزارش بین المللی پایداری مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز استان برای نخستین بار در سطح استان اصفهان در قالب مدل GRI-G4 به همت اعضای کمیته مربوطه تدوین و برای وزارت نفت ارسال شد.


مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، ضمن تشریح برخی از اقدامات مهم کمیته نظیر هم اندیشی و تعامل مثبت با سایر ارگان های دولتی و سازمانهای مردم نهاد و تشکیل اولین دبیرخانه مسئولیت های اجتماعی استان اصفهان به همت گاز استان اصفهان افزود: خوشبختانه با حمایت مدیران سازمان و زحمات ارزشمند کارکنان و پیمانکاران در ارائه خدمات خالصانه و اثربخش به جامعه و همچنین استقبال سایر سازمان های دولتی، غیردولتی و سازمانهای مردم نهاد(سمن ها)، این شرکت توانست با تدوین و اجرای برنامه های خلاقانه و اثربخش موجب ایجاد یک حرکت دانش محور در زمینه مسئولیتهای اجتماعی شود.


سید مصطفی علوی، با بیان اینکه تحلیل های نظرسنجی از جامعه کمک زیادی به ارزیابی و شناخت نیازها و انتظارات جامعه می نماید، فرآیند افکارسنجی از جامعه و تحلیل نیازهای فعلی و آتی با استفاده از مدل کانو، ایجاد همراستایی نتایج و تدوین برنامه های بهبود بر اساس چشم انداز و ماموریت شرکت را از جمله نقاط قوت تحلیل های انجام شده دانست. 


وی، افزود: در شرایط کنونی جهانی که نیازهای اجتماعی بیش از گذشته نیازمند توجه بوده و هرروز بر چالشهای زندگی اجتماعی افزوده می شود، وظایف شرکت ها در توجه به این نیازها بیش از پیش دارای اهمیت است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در انتها از حمایت ها، زحمات و ساختارسازی آقایان فریدون مقدس و ابوالقاسم عسکری، روسای سابق و اسبق کمیته مسئولیت های اجتماعی تشکر نموده وکتابچه تهیه شده را انعکاسی از تلاش های تمامی کارکنان شرکت در خدمت رسانی به جامعه از سالهای ۹۲ تاکنون دانست.


مهندس علوی در ادامه با اشاره به سابقه آغاز نگارش گزارش GRI در سال ۹۶، اقدامات HSE سالهای گذشته گاز استان را بخش مهم اقدامات مسئولیت های اجتماعی شرکت دانست و به آموزش بیش از ۳۵ هزار نفر-ساعت مشترکین گاز در خصوص مصرف ایمن و بهینه و کاهش تعداد حوادث و فوتی های ناشی از مصرف ناایمن برای چهارمین سال متوالی اشاره نمود.


وی، همچنین به سایر اقدامات امور HSEو پدافندغیرعامل نظیر برنامه های اهدای خون، توسعه فضای سبز، مدیریت پساب و پسماند و … در راستای توسعه مسئولیت های اجتماعی شرکت اشاره و تاکید کرد: روش های خدمات رسانی نوین در جهت افزایش اثربخشی و ارائه به موقع و باکیفیت  خدمات  به منظور افزایش سطح رضایتمندی جامعه از ضروریات اجتماعی امروز است. لازم به ذکر است، کتابچه تهیه شده با حضور نمایندگان بهره برداری، روابط عمومی، حراست، مددکاری، آموزش، پژوهش، خدمات اجتماعی و رفاهی، امور مالی، امور حقوقی و مشاور امور بانوان، خدمات کارکنان و پایگاه مقاومت بسیج، خدمات فنی ومهندسی و برنامه ریزی بوده و دارای خصوصیاتی نظیر موارد زیر است: ۱- گزارش بر اساس مدل بین المللی GRI-G4 بوده و قابلیت انتشار در سطح بین¬الملل را دارد. ۲-در بخش مستندات تصویری، سعی بر آن بوده تا نفوذ رویکردهای مسئولیت های اجتماعی این شرکت از رهبران سازمان تا پایین ترین رده های سازمانی ارائه گردد. ۳- طراحی جلد و صفحات بر اساس هویت فرهنگی شهر اصفهان و رسالت گاز استان اصفهان انجام شده است. ۴- سعی شده تا بخش های مصور کتابچه ضمن تایید مطالب تشریحی انعکاس بخشی از واقعیات زحمات کارکنان شرکت باشد. ۵-تمامی مراحل فوق توسط تیم تدوین گزارش متشکل از کارشناسان داخلی شرکت انجام شده و بدون اخذ مشاور از توانمندی پرسنل شرکت استفاده شده است.انتهای پیام/

پاسخی بگذارید