تاریخ : 1399/06/19 20:57
شناسه : 398467


مهدی غلامی فعال رسانه ای استان مرکزی گفت:به نظربنده بدون شک در استان در یکی از دوره هایی قرارداریم که انتصابات به صورت بسیار ضعیف به خصوص در بحث فرمانداران و بخشداران صورت گرفته و این مهم را بارها صاحب نظران و دلسوزان این دیار گوشزد کرده ولی دست آخر تغییر رویه ای از سوی سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی ندیده ایم.


غلامی افزود:بعضی از مدیران استان نیز توانایی اداره یک سوپرمارکت هم ندارند و یا در حرف زدن یومیه خود مشکل دارند که میبایست هرچه سریعتر این بی عرضه ها را کنارگذاشت و نیروهایی با روحیه انقلابی و جهادی را جایگزین کرد تا بهره آنرا مردم ببرند و دغدغه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی کمتر شود.


وی ادامه داد:اگر آقازاده تعاملی کارکند و واقعا در این خصوص پای کار بیاید مطمینا فضا را میتواند به طور کامل عوض نماید و برگ برنده خود را رو کند و شیرینی آنرا همگان ببرند البته باید این مهم را در نظر داشت که میبایست از افرادی در مدیریتها استفاده کند که مورد مقبولیت همه نمایندگان باشد تا مجددا دچار تنش در این حوزه نشویم.


غلامی همچنین بیان داشت:به گفته صاحبنظران آقازاده این اواخر دو تغییر اساسی و روبه جلویی را صورت داد که گل سرسبد آنرا میتوان انتصاب حسین رجبی در فرمانداری شازند دانست که از همان روز ازل موجبات تحرک و پویایی در آن شهرستان شد و با توجه به تجربه خود در استانهای دیگر به سرعت توانست مقبولیت در حد قابل قبولی را به دست اورد که البته میطلبد در ادامه رجبی نیز با استفاده از مشاورین درست در امور سیاسی و ... این فضا و حرکت روبه جلو را حفظ کند وگرنه باتوجه به سیاستزدگی شدید استان راه به جایی نخواهد برد و دیگر اقدام آقازاده انتصاب محسن اکبری به عنوان مدیر اداری و مالی استانداری میباشد و وی پتانسیل یک مدیر خوب شدن را دارد.

غلامی اظهارداشت:تا یک مدت کوتاه دیگری بیشتر نمیشود که مدیران را تغییر داد چراکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری میشویم و چندماه به این انتخابات دیگر نمیتوان کاری را صورت داد و در این راستا امیدواریم آقازاده برگ برنده خود را رو کند و تغییراتی را در این بازه انجام دهد تا بهره و شیرینی آنرا همگان ببرند.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید