تاریخ : 1399/06/25 23:31
شناسه : 398477

رییس روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، از اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی کارکنان در این شرکت خبر داد.
به گزارش شاخه سبز از استان اصفهان، عباس نعمت الهی، با اشاره به اینکه یکی از اهداف شرکت گاز استان اصفهان، افزایش انگیزه، شادابی و جلب رضایتمندی کارکنان است، اظهار کرد: کارکنان به عنوان سرمایه اصلی سازمان نقش اصلی در توسعه خدمات، رضایتمندی مشترکین و تعالی سازمانی دارند و این شرکت در کنار توسعه کمی خدمات، برای کارکنان نیز اقدامات ارزشمندی برنامه ریزی و اجرایی می کند. 


وی، هدف از انجام طرح نظر سنجی را بررسی نیازها و اولویت های کاری و انگیزشی کارکنان، اطلاع یافتن از نقاط قوت و قابل بهبود سازمان، هرچه بهتر شدن تصمیم گیری مدیران و رهبران و...، با استفاده ازیک مکانیزم علمی و منطقی دانست. در این نظرسنجی که بصورت الکترونیکی، در یک زمانبندی مشخص و طی یک ماه با نظارت مستقیم واحد روابط عمومی انجام گرفت، 285 نفر از کارکنان رسمی و 565 نفر از کارکنان غیر رسمی در آن شرکت کردند.


رییس روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به مزیت های نظرسنجی الکترونیکی اعم از؛ سرعت، دقت، حذف کاغذ و خطاهای احتمالی و... گفت: نظرسنجی از کارکنان، ابزاری برای بررسی میزان تعهد آنان است، از طریق ارزیابی نظرات، رفتارها و دیدگاه های کارکنان، میزان اعتماد بین کارکنان و مدیران را می توان تحلیل کرد و متوجه شد افراد چه میزان به کاری که در شرکت انجام می دهند افتخار می کنند و از این روش می توان میزان پیوند عاطفی بین همکاران را نیز سنجید.


عباس نعمت الهی، تصریح کرد: طرح نظر سنجی از کارکنان در شرکت گاز استان اصفهان از سال 87 انجام گرفته و یکی از ابزارهای مهم تصمیم گیری مدیران در این شرکت است.


وی، با اشاره به اینکه فرآیند نظر سنجی از کارکنان کاملاً به روش الکترونیکی انجام شد افزود: مزیت نظر سنجی الکترونیکی نسبت به دوره های مشابه، اخذ نظرات و دیدگاه کارکنان بصورت مکانیزه و با استفاده از نرم افزار و همچنین تحلیل نظرات و گزارشگیری بصورت آنلاین است.


گفتنی است، نظر سنجی از مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی در قالب نظرسنجی از مشترکین و همچنین نظر سنجی از پیمانکاران نیز در حال انجام است. انتهای پیام /پاسخی بگذارید