گروه: سایر / یادداشت
تاریخ : 1399/09/2 20:58
شناسه : 398611

موج این سیر فروپاشی البته صرفا مختص به مراجع اقتصادی نبوده است و حتی برخی مراکز علمی و فرهنگی را با بحران جدی مواجه کرده است به همین روی بود که معاون چند وقت قبل دانشگاه آزاد در نامه ای مکتوب از عدم پرداخت حقوق کارکنان در آینده و احتمال فروپاشی ابراز نگرانی کرده بود.به گزارش شاخه سبز : حامد نجفی-  متاسفانه به دلیل شرایط تحریم و همچنین سوئ مدیریت های داخلی روند اکثر کارتل های اقتصادی کشور روند نزولی و سقوط مالی به خود گرفته اند.


از نزول بازار بورس تا شکست کارخانجات معتبر و تلفیق بانک های معتبر برای نجات از این سراشیبی غیر قابل پبش بینی به وجود آمده در اقتصاد کشور. موج این سیر فروپاشی البته صرفا مختص به مراجع اقتصادی نبوده است و حتی برخی مراکز علمی و فرهنگی را با بحران جدی مواجه کرده است به همین روی بود که معاون چند وقت قبل دانشگاه آزاد در نامه ای مکتوب از عدم پرداخت حقوق کارکنان در آینده و احتمال فروپاشی ابراز نگرانی کرده بود.


این ویروس منحوس کرونای اقتصادی با شدت و حدت زیادی معیشت مردم را هدف قرار داده است تا شاید بتواند از آن خروجی سیاسی و ایجاد نارضایتی و ناامنی برداشت کند.


علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در اقدامی هوشمندانه و پیشگیرانه در یک تغییر دیرهنگام اما استراتژیک عبدالله سجادی جاغرق را که عضو کمیته اقتصاد مقاومتی و از تئورسین های اقتصاد اسلامی می باشد و در سالهای دور توانست با مدل اقتصاد مقاومتی دانشگاه آزاد و برحی از هلدینگ های اقتصادی را از  ورشکستگی نجات دهد، به سمت مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران منصوب نماید، تا از این وج منحوس شکست های افتصادی نجات یابد.


سجادی جاغرق که پیش از این گزینه مدیریت عامل یکی از بانک های بزرگ اقتصادی کشور بود بنا به دلایلی از پذیرش آن انصراف داد و حالا به نظر میرسد در روزهای منتهی به دولت یازدهم سعی دارد رزم حسینی را از سونامی شکست های اقتصادی نجات دهد.


جاغرق که فردی با مدل فکری اقتصادی می باشد در گروه سیاسی و یا جناحی خاصی قرار نداشته و ندارد و از این روی میتوان نتیجه گرفت وزیر صمت نیز همچون همتای خود در وزارت بهداشت نجات مردم در اولویت رفتارهای سیاسی قرار دارد.


انتهای پیام /

پاسخی بگذارید