گروه: استان ها / قم
تاریخ : 1399/10/10 20:42
شناسه : 398661


شاخه سبز - بيش از 9ماه  است که کرونا تمامي بخش هاي گردشگري قم را به تعطيلي  کشانده است  در شهر ي که اقتصاد گردشگري آن  زائر محور است پيداست در ايام کرونا چه بر سر اقتصدي گردشگري اين شهر آمده است، تعديل نيرو در بخش هاي مختلف ، درآمد صفر مجتمع هاي بين راهي ، تعطيلي هتل ها، هتل آپارتمان ها، آموزشگاه ها، خانه مسافرها بخش، راهنمايان  گردشگري را به لحاظ اقتصادي با مشکل جدي مواجه کرده است.


شايد تا قبل از بحران کرونا گمان نمي کرديم بخش گردشگري تا اين حد آسيب پذير باشد. اما ظاهرا کرونا بيشنرين زهرش را متوجه گردشگري کرده است. در جلسه کارگروه ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  که به رياست يونس عاليپور معاون هماهنگي امور زائرين استانداري قم  و حميد يزداني مديرکل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و روساي انجمن ها برگزارشد برلزوم اجرايي شدن مصوبات ستاد ملي کرونا در حمايت از بخش گردشگري تاکيد شد.


به گزارش خبرنگارشاخه سبز دومين جلسه اين کارگروه که  با هدف ارائه گزارش در خصوص مشکلات چالشها و راهکارهاي قانوني و نحوه اجراي بسته حمايتي دولت از تاسيسات گردشگري استان توسط سازمانها و ادارات مرتبط در ايام تعطيلات کرونا و ارائه گزارش در خصوص ضرر و زيان تاسيسات گردشگري استان در تعطيلات کرونا  برگزارشد، مديرکل ميراث فرهنگي قم  با بيان اينکه فعالان گردشگري قم طي 9ماه گذشته در بخش هاي مختلف این صنعت  خسارت های زیادی دیده  اند گفت: تاسيسات گردشگري به علت تعطيلي  قادر به پرداخت هزينه  هاي حامل هاي انرژي ندارند.


وي از ديگر مشکلات فعالان گردشگري را عدم توانايي پرداخت اقساط تسهيلات  دريافتي به علت تعطيلي تاسيسات گردشگري دانست و افزود: از ديگر چالش هايي که  حوزه گردشگر ي با آن درگير است پرداخت هزينه بيمه کارکنان تاسيسات گردشگري است و همچنين عدم پرداخت ماليات و دريافت عوارش از سوي شهرداري است که تعطيلي بلند مدت واحدها به گردشگري آسيب جدي وارد کرده است.


 مديرکل ميراث فرهنگي قم  با ارائه پنج راهکار گفت: امهال و عدم دريافت هزينه هاي حاملهاي انرژي وفق بسته حمايتي ستاد ملي کرونا و هيات محترم دولت ، امهال و عدم دريافت اقساط تسهيلات دريافتي طبق بسته حمايتي ستاد ملي کرونا و هيات محترم دولت  ،بخشودگي و عدم دريافت عوارض از سوي شهرداري ،امهال و عدم دريافت ماليات وفق بسته حمايتي ستاد ملي کرونا و هيات محترم دولت و عدم صدور اخطار و امهال و عدم حق بيمه  کارکنان تاسيسات گردشگري وفق بسته حمايتي ستاد ملي کرونا از جمله راهکارهاي پيشنهادي و عملي ما است که مي تواند بخشي از زيان ها جبران کند.


يزداني تصريح کرد براي کاهش عوارض شهرداري نامه نگاري و نشست هاي متعددي با شهرداري و شوراي شهر انجان شده است اما هنوز به نتيجه مطلوبي نرسيده ايم.


عدم همکاري بانک هاي خصوصي و شهرداري با تاسيسات گردشگري  از جمله مباحث مطرح شده در اين جلسه بود که  حسين جزيني مسئول انجمن صنفي مهمانپذرها و عماد محمود پور نائب رئيس جامعه هتل ها و هتل آپارتمان ها آن را مطرح کرد ند نماينده اداره ماليات در توضيح اين مبحث گفت : اخطارها و يا نامه هاي که از سوي اداره ماليات به تاسيسات ارائه مي شود مربوط بع بدهي هاي قبل از سال 98 است با توجه به شرايط موجود اداره ماليات طي چند ماه گذشته هيچ برگه اخطاري که مربوط به سال 98 و 99 باشد ارسال نکرده است. نمايند شهرداري در پاسخ به اظهارات محمود پور گفت: شهرداري هزيينه هاي زيادي دارد بخشي از هزينه خدمات شهري از منبع همين عوارض ها تامين مي شود.


سيد جواد جلالي نژاد رئيس مجتمع هاي بين راهي استان گفت: در اين مدتدرآمد تاسيسات گردشگري به صفر رسيده است  و انتظاري که ما از بشخ دولتي داريم اين است که تا برگشت به وضعيت عادي از درآمدهاي خود در حوزه گردشگري چشم پوشي کند.


در ادامه  معاون هماهنگي امور زائرين استانداري قم  از عدم همکاري بانک ها با مصوبات ستاد ملي کرونا در حمايت از بخش هاي گردشگري گفت: دراين زمينه مصوبات ستاد ملي کرونا لازم الاجراست.


وي حمايت از بخش خصوي مهم دانست و افزود: در چنين شرايط وظيفه دستگاه هاي اجرايي حمايت از بخش خصوصي است وقابل توجيه نيست اگر دستگاه دولتي در انجام مصوبات ستاد کوتاهي کند.


عاليپور با اشاره به سخنان رهبري در حمايت از بخش خصوصي تاکيد کرد: وقتي رهبري حمايت  حداکثري از بخش خصوصي را ضروي دانسته و تاکيد کرد است بنابراين دستگاه هاي دولتي نيايد دراين زمينه کوتاهي کنند.


وي افزود: گردشگري اولويت اول استان در توسعه  بخش اقتصادي است بنا براين در اين شرايط سخت بخش دولتي بايد در کنار آنان قرار بگيرد تا از اين بحران عبور کنيم.


معاون هماهنگي امور زائرين استانداري قم  از مديرکل ميراث فرهنگي قم خواست تا با برگزاري جلسات داخلي مشکلات  تشکلات گردشگري را احصا کرده  و براي پي گيري در جلسه ستاد بحران استان به استاندار ارايه دهد.


عاليپور اظهار کرد: وظيفه ذاتي دستگاه هاي دولتي  خدمات دهي به بخش خصوصي و تسهيل امور است چرا که بخش خصوصي ارباب رجوع است بنابراين بايد به نحوه احسنت مشکلات آنها را پيگيري و بررسي کنيم تا بخش هاي ديگر جامعه نيز در جريان باشد.


حجت الاسلام عرب بافراني رئيس انجمن خانه مسافرهاي قم برلزوم تشکيل کميته تدوين چشم انداز بيست ساله گردشگري قم تاکيد کرد و افزود: با توجه به زيان هاي وارد شده به بخش هاي گردشگري لازم است که در ميراث فرهنگي قم کميته اي براي بررسي مشکلات پسا کرونا ايجاد شود.


 تاکنون ستاد کرونا براي بخش گردشگري زيان ديده دو مصوبه داشته است که هنوز مصوبه  اول آن در قم  به طور کامل عملياتي نشده است. هم بانک ها و هم اداره مالياتي انگونه که بايد طبق مصوبه رفتار نمي کنند.انتهای پیام /

پاسخی بگذارید