تاریخ : 1348/10/11 03:00
شناسه : 153344
امیل لحود، رئیس جمهور پیشین لبنان می‌گوید، از تجربه ۱۸ ساله‌اش در ریاست بر لبنان به این نتیجه رسیده، مذاکره با اسرائیل یا تکیه بر سازمان ملل و قطعنامه‌های آن لبنان را حفظ نمی‌کند بلکه "تنها قدرت است؛ قدرت ارتش ملی، قدرت مردم، قدرت مقاومت و قدرت حمایت از دوستان وفادار است که حافظ لبنان است و مابقی سرابی بیش نیست."
هشدار امیل لحود درباره پیشنهاد جدید رژیم صهیونیستی

وی افزود: خطرناک‌تر از این مساله مطرح کردن موضوع مذاکره درباره مزارع "شبعا" واقع در مرزهای لبنان و سوریه با اسرائیل است، درحالی که سازمان ملل با استناد به پرونده‌ کاملی که لبنان ارائه کرده و موافقت سوریه با این پرونده و براساس اثبات این سازمان از طریق گزارش ارائه شده به شورای امنیت در سال ۲۰۰۰ تاکید کرده این مزارع متعلق به لبنان است.

لحود ادامه داد: هرگونه مذاکره در این باره ممکن است چنین تفسیر شود که این مذاکره نوعی اعتراف ضمنی برای زمیمه کردن مزارع شبعا به ارتفاعات جولان سوریه و قانونی کردن اشغال آن از سوی اسرائیل است در حالی که مطمئنا لبنان این کار را نمی‌پذیرد.

رئیس جمهور پیشین لبنان از مقامات کشورش خواست، از تاریخ درس عبرت گرفته و تحت هیچ فشار و توجیهاتی به اسرائیل فرصت ندهند که "مرزهای بین‌المللی لبنان را نابود و به سوریه توهین کند زیرا امروز لبنان قدرتی دارد که می‌تواند به وسیله آن مواضع قانونی، سرزمین و حقوق خود را حفظ و از آن دفاع کند."

لحود گفت: برخورد و تنش‌های مرزی، دریایی و زمینی میان اسرائیل و لبنان ادامه دارد و این برخوردها به ویژه با اکتشاف میادین گازی در مناطق مورد مناقشه در دریای مدیترانه تشدید شده است.

پاسخی بگذارید