تاریخ : 1397/04/26 08:49
شناسه : 164137
خدمات ارزی این سامانه به دو گروه، سازمان‌های دولتی و حاکمیتی و شرکت‌ها و کسب و کار‌های نوپا اختصاص دارد و فعالیت‌ها، حوزه‌های خدماتی و محصولات مختلف در این حوزه را شامل می‌شود.

راه اندازی سامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری کشور

شبکه‌های اطلاعاتی، بازاریابی دیجیتال، خدمات مشاوره کارشناسان خارجی، خدمات کارشناسی در نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات، نظارت بر نصب و راه اندازی، تست و تعمیر دستگاه‌های اعزام شده به خارج، استفاده از شبکه خدمات رایانه‌ای اینترنتی و اجاره دستگاه‌های مرتبط، اسناد طراحی و مهندسی، حق لیسانس و دانش فنی و نرم افزار از جمله فعالیت‌ها و حوزه‌های خدماتی و محصولاتی است که مشمول ارایه خدمات ارزی این سامانه می‌شوند.

درصورت استفاده از سایر عناوین مشابه در معرفی خدمات و محصولات، بررسی و تشخیص مشمول بودن خدمات ارزی متقاضی، با نظر کمیته‌های تخصصی و نظرات کارگروه‌های کارشناسی خواهد بود.

متقاضان برای دریافت این خدمات در مرحله اول باید از طریق سامانه اینترنتی http://nasr.irannsr.org برای ثبت نام اقدام کرده و پس از دریافت پبامک تایید ثبت نام، در مرحله دوم برای تکمیل پرونده الکترونیکی باید اطلاعات و اسناد هویتی و ثبتی، تجاری خدمات و محصولات ارزی و اطلاعات پروفرمای خود را ثبت و تصاویر درخواست شده را ارسال کنند. 

اعلام نظر قطعی نتایج پس از بررسی از طرف کارگروه خدمات ارزی به متقاضیان اعلام می‌شود.
 

سامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری کشور راه اندازی شد

پاسخی بگذارید