تاریخ : 1397/09/5 15:31
شناسه : 204632

یک مجرم در شهر داورزن به جای اینکه به زندان فرستاده شود به مجازاتی محکوم شد که در نهایت منجر به استخدام او شد.

  سیدآبادی رئیس حوزه قضایی داورزن با اعلام این خبر گفت: متهمی که در این شهرستان مرتکب بزه بریدن بوته‌ها و درختچه‌های بیابانی کویر این شهرستان شده بود، طی مجازات‌های جایگزین به خدمات عمومی 80 ساعت نهال‌کاری ( 2 هزار نهال تاغ و اتریپلیکس) محکوم و حکم نظارت اداره منابع طبیعی در طرح «بیابان زدایی و تثبیت شن‌های روان در منطقه کانون بحران» اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه پیمانکار اجرای طرح از نحوه عملکرد محکوم‌علیه ابراز رضایت داشت، افزود: به همین دلیل پیمانکار، متهم را پس از اجرای حکم و اتمام دوران محکومیت استخدام کرد و این فرد در حال حاضر مشغول کاشت درخت و سایر کارهای محوله است.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی تسنیم مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی عبارت است از «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.»

فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص یافته و شامل مواد 64 تا 87 این قانون است.

پاسخی بگذارید