تاریخ : 1397/09/12 23:50
شناسه : 204753به گزارش شاخه سبز - متاسفانه منفعت طلبان وکاسبان استان مرکزی هر شخصیت ارزشمند و باج نده در استان را مورد هجوم خود به انواع مختلف قرار میدهند.

این بار هم به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی نوبت به محمد حسن آصفری رسیده چراکه وی یکی از شانسهای اصلی برای نمایندگی اراک است و بالای ۵۰الی۶۰هزارتا در این دیار رای دارد.

اما این بار نوع تخریب متفاوت میباشد و به دلیل آنکه آصفری در حال حاضر نماینده آستان قدس در استان مرکزی و خدمتگزار امام رضا(ع) است وی را با این عنوان تخریب نموده اند که به دنبال مقاصد دیگر و جدایی از خدمت است اما حال باید به این تخریبگران گفت که اگر کسی وقت و عمر خود را صرف خدمت به ائمه کند حالا با هرسمت و عنوانی، آیا میبایست وی را تخریب کرد؟

مطمئنا باید قدردان چنین افرادی در جامعه باشیم که به دنبال خدمت به مردم با کسوتهای مختلف هستند و نباید بگذاریم عده ای معلوم الحال و تخریبگر چنین افرادی را گوشه گیر ومنزوی کنند هرچندکه این افراد دارای روحیه خستگی ناپذیر هستند.

چنین افراد تخریبگری تدبیری به جز پر کردن جیبها و منافع شخصی خود ندارند واصلا وجود مردم و خدمتگزاری در ذهن آنها جایگاهی ندارد و در بیشتر مواقع با یکسری امور پوپولیستی و عوام فریبانه سعی بر درست کردن جوی برای رسیدن به مقاصد خود دارند.

پاسخی بگذارید