تاریخ : 1397/10/15 11:03
شناسه : 205150

مطابق نمودار مرکز آمار ایران کمترین نرخ بیکاری برای استان ها سمنان،مرکزی و همدان به ترتیب با۶.۶،۶.۹ و۷.۳ درصد وبیشترین نرخ بیکاری برای استان های کرمانشاه با ۱۸.۲،چهارمحال و بختیاری با ۱۷درصد و البرز با ۱۵.۸ بیشترین نرخ بیکاری را دارند.

مطابق آمارمرکز آمار ایران در حال حاضر تنها نرخ بیکاری ۵ استان سمنان، مرکزی، همدان، زنجان و خراسان جنوبی نرخ بیکاری پایین تر از نرخ بیکاری تعیین شده در سال ۱۴۰۰ دارند.
همچنین نرخ بیکاری در پاییز ۹۷ در استان های مختلف متفاوت بوده است و در ۱۶ استان از ۳۱ استان کشور نرخ بیکاری در مقایسه با پاییز ۱۳۹۶ افزایش یافته است که خود به هر حال نکته منفی محسوب می شود.
 
بیشترین افزایش نرخ بیکاری متعلق به استان البرز بوده است که این نرخ در این استان ۵.۵ درصد رشد داشته است. استان کرمانشاه نیز در ادامه کاهش نرخ بیکاری خود در سال جاری توانسته است بیشترین کاهش نرخ بیکاری را در فصل پاییز ۱۳۹۷ در مقایسه با پاییز ۱۳۹۶ به نام خود ثبت کند و نرخ بیکاری را ۶.۹ درصد کاهش دهد.
 
مطابق نمودار مرکزآمار کمترین نرخ بیکاری در پاییز ۹۷ مربوط به استان سمنان با نرخ بیکاری ۶.۶ درصد بوده است. بعد از استان سمنان، در رتبه دوم کمترین نرخ بیکاری استان ها، دو استان مرکزی و همدان به ترتیب با نرخ بیکاری ۶.۹ درصد و ۷.۳ درصد ایستاده اند.
 
بیشترین نرخ بیکاری در پاییز ۹۷ هم به استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۸.۲ درصد تعلق گرفته است. بعد از این استان، دو استان چهارمحال و بختیاری و البرز به ترتیب با نرخ های بیکاری ۱۷ درصد و ۱۵.۸ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری در ۱۲ استان کشور از میانگین نرخ بیکاری در کل کشور بالاتر و در ۱۹ استان کشور از میانگین نرخ بیکاری در کل کشور پایین تر بوده است.
.

پاسخی بگذارید