تاریخ : 1398/01/24 23:09
شناسه : 206365


مهدی غلامی_ پس از رفتن داودتاجران و گذراندن شرایط نفس گیر برای انتخاب شهردار اراک و همچنین طولانی شدن سرپرستی ابوالفضل شالی بگ، مجموعه شهرداری نیازمند تغییراتی در بعضی از مدیران داشت و این مهم برای همگان محرز شده بود.

اما در زمان سرپرستی، شالی بگ  تغییرات اساسی در مدیریتها را به وجود نیاورد چراکه وجود خود را نیز در راس مجموعه برای مدت کوتاهی میدید و همگان منتظر آن بودند تا شهردار جدید وارد میدان شود و این جابه جایی و تغییرات را به وجود آورد.

اما پس از کش و قوسهای فراوان بالاخره محمدکریم شفیعی به عنوان شهردار اراک انتخاب شد و توانست تاییده خود را از وزارت کشور دریافت نماید.

شفیعی که تنها تقریبا یکماه است روی کار آمده، درقبل از ورودش اعلام کرده بود که تغییرات در مدیریتهای شهرداری را یک الی دوماه پس از ورودش کلید خواهد زد البته در این راستا به تازگی چند ابلاغ برای عده ای زده است ولی معاونین و مدیران اصلی تغییر نکرده اند.

در این راستا شورای شهر اراک نیز اعلام کرده است که در تغییرات مدیران شهرداری اراک دخالتی برکار شفیعی نخواهد کرد و در راستای تغییرات همگان این توقع را از وی دارند تا افراد باتجربه و خوشنام را روی کار آورد و از آوردن افرادی که اصلا تخصص در مجموعه خود ندارند، خودداری نماید.

شفیعی باید خوب بداند که شهرداری اراک در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار ندارد و نیمی از عمر شورای پنجم شهر نیز گذشته است پس میبایست افرادی انتخاب کند که سرعت خوبی به کار مجموعه بدهند و دیگر جای آزمون و خطا نیست.

مجموعه مدیران فعلی شهرداری اراک را در مجموع نمیتوان به آنها نمره ای داد وآنها را باید به تفکیک بررسی کرد چراکه تعدادی از آنها خوب و تعدادی دیگر نیز بسیار ضعیف عمل کرده اند و یک تیمی از مدیران سابق توانمند نیز در حال حاضر در راسهای مجموعه شهرداری اراک نیستند که آنها هم باید بیشتر به کار گرفته شوند.

درنهایت آنچه که میبایست گفت آن است که شفیعی هنوز تغییرات اصلی را به وجود نیاورده است و در این زمینه باید با دقت و به دور از جوسازی بعضی از کاسبان و منفعت طلبان معلوم الحال شهر اراک عمل نماید تا این مجموعه زحمتکش متضرر نشود.

انتهای پیام/


پاسخی بگذارید