تاریخ : 1398/03/28 09:11
شناسه : 207514

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع خودروهای چینی در سطح بازار پایتخت طی خرداد ماه ۹۸ است.

​آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع خودروهای چینی در سطح بازار پایتخت طی خرداد ماه ۹۸ است که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد


قیمت روز خودروهای چینی در بازار تهران

چینی

پاسخی بگذارید