گروه: استان ها / قم
تاریخ : 1398/04/17 21:19
شناسه : 207890


هدی سادات چاوشی: "روان‌آبی را که آرام و پرزمزمه، بعنوان حق‌آبه زیست‌محیطی در رودخانۀقمرود با تقسیم خروجی‌ها، آزادانه قرار است تا پایان شهریورماه، سبب حظ باشد تا سرمستانه تلالو داشته باشد و در«کاهش ریزگردها و احیای دشت مسیله و دشت نمک موثر واقع شود را حتما دیده‌اید."
حتما دیده‌اید که قمرود، تنش به _"لطافتِ آب"_ روشن شده و برای هریک از اهالی و ساکنین شهر و استان مقدس قم؛ حس شعف، نشاط و آرامش را ایجاد کرده است.


شادی مردم را که از حضورِ لطافتِ آب، به "آغوشِ آب" پناه میبرند تا در گرمای طاقت‌فرسای هوا نمیرند و دستی و یا قدمی رها کنند تا تنشهای زمان را به آب بسپارند را نیز حتما و قطعا تماشا کرده‌اید.


این تدبیری است که توسط استاندار محترم استان قم؛ "دکتر سرمست" اندیشیده شد تا آب به نحوی آزادسازی شود که با تقسیم خروجی‌ها و تا پایان شهریورماه، مردم استانِ مقدس قم؛ از این نشاط، سرمستانه حظ ببرند.


روان‌آب و یا آبراهی که بخشی از آن از بوستان غدیر نیز عبور دارد.. ممکن است هرلحظه قطع شود... که موقتی است... و نمیتوان رویش حسابی باز کرد!... که برخی با بی‌مبالاتی و با پارک در محل عبور و پارک ممنوع سبب میشوند تا برخی بی‌وجاهت، با شیطنتهایی شانتاژوار و از سرِحقارت؛ راحتتر به نشر اعتراضات و چالش برای همین تفریحات کوچک، بپردازند.


اما//___ به عنوان یک تحلیلگر و زبانِ گویا و روان؛ میزان نشاط حاصل از این مقدار ذره آب را اگر با «کم‌توقعیِ مردمِ استانِ مقدسِ ‌قم» مرتبط کنیم؛ کمبود فضاهای تفریحی را بصورت کاملا مشهود، درک و احساس میکنیم. که میخواهیم بگوییم اگر مردم به این آبراه و روان‌آب، علاقه و اشتیاق نشان داده‌اند؛ و باهمین اندک، اکنون شاد هستند، نشاندهندۀ اهمیت فضاهای تفریحی است.  که بطور مثال؛ به افزایش سرانه ورزشی تفریحی و ایجاد مکانهایی مختلف مثل یک پیست، شهربازی‌های بزرگ، گالری‌های نقاشی و بوستانهایی برای بانوان می‌توان اشاره کرد.

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید