تاریخ : 1398/06/2 23:18
شناسه : 208826

فرماندار ویژه شهرستان ری با بیان اینکه نقش زنان در پیشبرد اهداف سازمانی برای توسعه و پیشرفت شهرستان بی بدیل است و جدایی آنان از فعالیت های نظام معنایی ندارد، گفت: فرمانداری شهرستان ری نیز در این راستا از جذب و انتصاب بانوان نخبه امتناع نمی ورزد.به گزارش شاخه سبز از شهرری - احمد اسماعیلی راد در جمع بانوان فعال رسانه ای بیان کرد: باتوجه باینکه نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل دادند، لذا اهمیت نقش زنان در اجتماع بی تاثیر نیست. خوشبختانه نظام ما در قالب چارچوب قانونی توسعه فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، کارآفرینی و... را فراهم آورده است و زنان نیز در این عرصه خوش درخشیدند. این موضوع نیز برهمگان واضح و مبرهن است. 


اسماعیلی راد خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی کشور که زنان ما نسبت به آقایان دارای تحصیلات عالی هستند، تقسیم بندی زنان و مردان امر مناسبی محسوب نمی شود، زیرا موضوع تبعیض برای کشورهایی مطرح است که محدودیت های بسیاری برای فعالیت و اشتغال بکار آنان دارند و این درحالیست که امروزه بانوان ما با امکانات موجود نظام مان جایگاه اصلی خود را در اجتماع بدست آوردند. 


فرماندار ویژه شهرستان ری افزود: دولت برای بسط و گسترش فعالیت بانوان تمهیداتی را در فرمانداری ها اتخاذ کرده است و در همین راستا جایگاه مشاور امور بانوان و خانواده مصوب کرده تا ادارات اجرایی شهرستان در ارتباط با ما بتوانند در نواحی مختلف فعالیت های بانوان را در راستای پیشرفت تامین بخشد، چون آنان بعنوان مولفه اصلی هر خانواده محسوب می شوند. 


اسماعیلی راد اضافه کرد : در همین راستا با وجود سرپرستی مشاور بانوان توسط خانم شب کوکا رئیس اداره اجتماعی سعی بر تعیین تکلیف این جایگاه در فرمانداری ویژه شهرستان ری را داریم.


وی با اشاره براینکه کادر معاونین در فرمانداری ویژه شهرری باید تکمیل شود در پاسخ به خبرنگاران در مورد جذب نخبگان بانو در سمت مذکور، گفت: شهرری خوشبختانه از زنان مدیر با تجربه بی بهره نمانده و بزرگترین ادارات توسط آنان ریاست شده و دارای سوابق ارزشمندی هستند و ما نیز بعنوان متولی پیشبرد امور همگام شدیم و سعی بر هم افزایی بیشتر داریم تا اهدافشان را با آزمون و خطا هم رده آقایان در سطح اجتماع پیش گیرند. 


اسماعیلی راد در ادامه تاکید کرد: غیر ممکن است اگر بانویی دارای ویژگی های برتر اسلامی و تعهد کاری باشد که ما از جذب آنان در فرمانداری امتناع ورزیم. باز اگر موقعیتی فراهم شود در جذب بانوان نخبه حتما بهره خواهیم برد. 


انتهای پیام/

پاسخی بگذارید