تاریخ : 1398/07/28 18:56
شناسه : 209598

اربعین  حسینی ۹۸ با موج  آفرینی سازنده خود، رنگ و ابعاد تازه ایی یافته است. حضور میلیون ها  زائر از ۵۰ کشور وحتی حضور اتباع و شهروندانی از کشورهای مانند هلند، انگلستان،هند،چین، روسیه ،المان و.... از آغاز یک حرکت و خیزش در مقیاس جهانی حکایت  دارد. مناسک اربعین که در امتداد عاشورا تحلیل  و تبیین  می شود ، تبلور ارزش های  اجتماعی، انسانی، فرهنگی و دینی است. اوج این تبلور  و خیرش در مسیر استراتژیک انسانیت به نام جاده  نجف و کربلا معنا و مفهوم  می یابد. اربعین امروز  به پدیده نوظهور قرن تبدیل شده ، و چالش جدی ایی را  نیز  در مسیر استراتژی قرن 21 نظام  سلطه ایجاد کرده است. استراتژی قرن نظام سلطه که از کمیسیون  تنظیم و تدوین استراتژی امریکا در سال 1997 میلادی  بیرون آمده مبتنی بر منفعت،قدرت، تثبیت و تحکیم رهبری امریکا و حاکمیت  آن بر جامعه جهانی است. این استراتژی  متناسب باتحولات جدید پس از فروپاشی شوروی و شکل  گیری تغییرات  زیربنایی در ماموریت ، چشم انداز و ارزش های ساختار قدرت جهانی  و تغییر در معادلات سیاسی، اقتصادی در مناسبات بین المللی مطرح و تصویب گردید. تابع  سازی حکومت ها  با اعمال فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی،  یکپارچه سازی بازارهای پولی و مالی جهانی متناسب با منافع آمریکا ،کاهش و تضعیف توان ملی دولت ها و ملت های مستقل ، اعمال تحریم ها علیه کشورها و ملت های مستقل دنیا از برنامه های این استراتژی برای دست یابی آمریکا  به رهبری و حاکمیت بر جهان است. 
در این شرایط پدیده اربعین ، استراتژی قرن جاری آمریکا را سخت آزار می دهد و در مسیر خلاف این استراتژی حرکت و خیزش خود را آغاز و صدای آن در مقیاس جهانی شنیده می شود. این قدرت نوظهور مکاتب ماتریالیستی و لیبرال دمکراسی را به چالش طلبیده است.لیبرال  دموکراسی و نظریه های معطوف به عقلانیت ابزاری عموما انسان را موجودی  سودجو و مادی فرض و تعریف  می کنند و قطعاً این  نظریه از درک پدیده اربعین  و فلسفه وجودی آن عاجز و ناتوان است. میلیون ها انسان در اربعین و در مسیر استراتژیک نجف و کربلا ، کمال انسانیت و عدالت را دنبال و تعقیب می کنند.
اربعین کمال عاشورا است و عاشورا هم راز هستی است. در مانور جهانی اربعین همه مادیات رنگ می بازد. عطوفت، کرامت انسانی، مهربانی، نوع دوستی،  ایثار، از خود گذشتگی، تعامل بین انسانها فارغ از انگیزه های مادی  خودنمایی می کند. در اربعین شاهد سامان بخشی نوینی به مناسبات اجتماعی، فرهنگی و نیز دینی  هستیم .سامانی که با پایه های سازه لیبرال دموکراسی بیگانه است.
اربعین خلق زیبایی هاست. این زیبایی می تواند تمدن ساز و مقدمه پدیداری یک بیداری انسانی جهانی باشد. امروز اربعین در قامت یک قدرت نوظهور قد علم کرده  و استراتژی تابع سازی ملت ها  توسط نظام سلطه را غافلگیر کرد و به چالش جدی برای امریکا تبدیل شده است.
هر چند رسانه های در خدمت نظام سلطه و لیبرال دموکراسی در پی نادیده گرفتن این موج و بایکوت آن هستند و بعضا با تبلیغات مغرضانه در اندیشه سانسور و پاک کردن چرایی این راز هستی هستند. اما اربعین خود به یک رسانه جهانی تبدیل شده  و دیگر از  سد این رسانه های همسو با نظام سلطه عبور کرده است و  مسیر کمال خود را در مانور سالانه جهانی میلیون ها انسان در کربلا دنبال میکند. سرانجام این  همه و تولید قدرت نرم در مسیر استراتژیک نجف و کربلا متاثر از عاشورا و پیام جهانی آن است. قدرتی که حاکمیت لیبرال دمکراسی از درک و هضم آن عاجز و ناتوان است.
علی اکبر محمدزاده
کارشناس ارشد حقوق

پاسخی بگذارید