تاریخ : 1398/08/14 15:30
شناسه : 209647


همکاران ، دوستان، مدیران میانی ، مدیران ارشد ، تاثیرگذاران ، تصمیم سازان، تصمیم گیران ، صاحبان و گردانندگان امور و سیاست و هماهنگ کنندگان و بالادستی ها و النهایه منادیان حمایت و همراهی و همدلی ؛
مگر نه اینکه سال هاست شهرداری های کشور در مضیقه مالی و درآمدی قرار دارند؟
مگر نه اینکه رشد درآمد و بودجه شهرداری ها هیچ تناسبی با میزان تورم سال های اخیر ندارد؟
مگر نه اینکه بودجه شهرداری ها رشدی بطئی و در حد گذران و روزمرگی شهرداری ها داشته است ؟
مگر نه اینکه سرانه شهروندان در بودجه شهرداری ها بسیار ناچیز و کم رنگ است ؟
مگر نه اینکه به دلیل مشکلات و کمبودهای درآمدی کلان کشور حمایت های مالی دولت از شهرداری ها بخصوص شهرهای بزرگ و کلان شهرها قطع و گاهاً از زمین به آسمان هم می بارد و رویمان سیاه یعنی بایستی ببارد !؟

مگر نه اینکه وصول و تامین درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ناچیز شهرداری ها موجب فشارهای مادی و معنوی فراوانی به شهروندان عزیز می شود ؟
مگر نه اینکه توسعه شهری و ایجاد فضای ایمن و راحت در شهر از وظایف ذاتی و اصلی شهرداری هاست؟
مگر نه اینکه زیرساخت های شهری کمترین تناسب را با نیازهای شهروندان داشته و از طرفی آنچه موجود است به هیچ وجه توزیع مناسبی در شهر نداشته و در دسترس همگان نیز قرار ندارد ؟

مگر نه اینکه شهر آبادو در خور شان و منزلت شهروندان موجب همگرایی بیشتر و مانع مهاجرت ازشهرمان می شود ؟
مگر نه اینکه مشخصه های توسعه شهری و آبادانی بایستی روزافزون و متناسب با نیازهای زندگی شهری و شهرنشینی باشد ؟
مگر نه اینکه ساکنین شهر بایستی امیدوار به عمران و آبادی شهرشان بوده و مرغ همسایه را به چشم غاز نبینند ؟

مگر نه اینکه ایجاد فضاهای باز شهری ، فضاهای فرهنگی ، فضاهای ورزشی ، پارک ها و فضاهای سبز ، تفرجگاه ها ، معابر و پیاده رو ها ، روان سازی ترافیک ،داشتن هوای پاک و از این دست موارد متعدد دیگر تماماً و تماماً از وظایف مدیریت شهری نبوده و نیست ؟

بلی مدیریت شهری نه فقط و فقط شهرداری و شورای اسلامی شهر بلکه شهرداری در پیشانی و پیش قراول مدیریت شهری و البته تنها و تنها گام می زند ، کمبودها را می شنودو می بیند ، شناسایی ، پیش بینی و برنامه ریزی کرده و دراجرا هم تنها و بی یار و یاورو همراه و البته با بودجه ای ناچیز و در حد گذران و روزمرگی و خیل نیازها و توقعات بجای شهروندان عزیز و صد البته بسیاربسیار بسیار بجاتر دیگر اعضای رسمی قانونی و مکلف و کمتر مسئولیت پذیرمدیریت شهری ! می باشند .

بالادستی های معزز اگر یاریمان نمی کنید ، مانع لنگ لنگ رفتنمان نشوید .
اگر تشویقمان نمی کنید ،تنبیهمان نیز نکنید .
اگر بزرگمان نمی کنید ، تحقیرمان نکنید .

اگر لازمه انجام پروژه های عمران شهری و رفاهی و تفریحی و داشتن شهری آباد و زیبا نیازمند سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران بومی و غیر بومی چشم و گوش به تائید و تکذیب شما دوخته اند ؟

اگرامنیت سرمایه گذاری در شهر را درهمراهی و حمایت شما بالادستی ها از شهرداری و شورای شهر می بینند چنانچه حمایتمان نمیکنید لااقل تکفیرمان نکنید .
اگر در اجرای پروژه های شهری و تفرجگاهی نیازمند زمین و صد البته از نوع مالکیت دولتی، ملی و عمومی بوده درنقش ناهماهنگ کننده مانع دسترسیمان به زمین نشویدو به خرید زمین به قیمت کارشناسی روز ارجاعمان ندهید که بودجه بیست ساله این شهر مظلوم کفاف خرید حتی زمین یکی از این پروژه ها را نخواهد داد.
اگر اعطای مجوز از طریق کمیسیون های قانونی در اختیار شما عزیزان بالادستی موجبات تسهیل و جذب سرمایه گذار و تجمع سرمایه های خرد را فراهم می کند ، اگر دریغ می کنید لااقل دریغتان را با درج در جراید و روزنامه ها به سمع و نظر سرمایه گذاران نرسانید . چرا که از ناامنی سرمایه گذاری دراین شهر به سوی شهرهای ایمن برای سرمایه گذاری نگریزند .

اگر ما نمی دانیم که می دانیم ! و شما که می دانید ! اجازه جار زدن ندهید که این خود موجب ایجاد فضای ناایمنی برای سرمایه و سرمایه گذاران خواهد شد که صد تاسف تاکنون شده است .

اگر به دلایل واقعی و خدای ناکرده واهی برای عدم جذب سرمایه گذاران در شهر و افزایش بودجه شهر برای اجرای پروژه های ضروری و شهری دلسوزی نمی کنید التجائاً دل سوری هم نکنید .

اما رجاء واثق داریم بالادستی های شهرمان اراک مبرای از این دست مسائل و اخلاقیات و نیات بوده و از تمام توان و اختیارات مدیریتی ، حکومتی و مسندی خود در جهت کمک به شهرداری و شورا بابت جذب سرمایه های خرد و کلان و سرمایه گذاران بومی و غیر بومی از طریق ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان و شهر موجبات رشد و تعالی و توسعه شهر خوبمان اراک را فراهم خواهند نمود . انشاءا...

انتهای پیام

پاسخی بگذارید