تاریخ : 1398/09/26 15:28
شناسه : 209752
الماس شدن سختی دارد...
حجاب سخت است ولی می ارزد به الماس شدن...
وگرنه زغالسنگ را می شود راحت بسوزانی و پودرش کنی...
خانمی که زیبایی ظاهریش را به نمایش می گذارد، زیبایی های درونش و شخصیتش دیگر دیده نمی شود...
درقرآن، سوره احزاب  آمده است : حجاب داشته باشند که شناخته شوند... 
شناخته شنود به چه چیزی ؟
به شخصیت, مهربانی,ارزشهای درونی...
حجاب داشته باش که درون تو آشکارشود، نه بیرون تو!
ای کسی که آرایش کرده و موهای خود را بیرون گذاشته ای...
شما را می بینند و خوششان می آید فقط از آرایش و موهای شما و هوس خودشان خوششان می آید, نه از خود شما...
حجاب محدودیت هست , ولی نه برای  شما...
محدودیت برای نگاه های هرزه که می خواهند به شما نگاه ناپاک داشته باشند...
حجاب برای شما خانوم ها مصونیت و برای نگاه های بیمار معلولیت است...
بدانید فقط دل پاک کافی نیست...هم قرآن فرموده هم روایات ائمه معصومین سلام الله علیهم
ابوالحسن محمدزاده

پاسخی بگذارید