تاریخ : 1398/10/1 20:41
شناسه : 209780
خواهر من با دقت بخوان!
خواهر من!
وقتی تو پای نوشته های من شکلک می زنی
من دقیقا یک نفر را تصور می کنم که سرش را کج کرده خیره شده به من و دارد لبخند می زند!
وقتی می نویسی: مچکرم!
من یک نفر را تصور می کنم که عین بچه ها لوس می شود و دلنشین لبخند می زند!
و با صدای نازک تشکرش را می ریزد توی قلب من.
من همیشه قبل از این که مطالبت را بخوانم صدایت را می شنوم که دارد رو به دوربین می گوید سیب و بعد هم ریسه می رود.
من مریض نیستم! حتی قوه ی خیالم هم بالا نیست!
من پسرم... و تو دختر...!
من آهنم و تو آهن ربا!
من آتشم و تو پنبه!
یادت نرود
خصوصی ترین رفتارت را عمومی نکنی
خواهرم ❗یادت بماند با نامحرم فاصله ات را حفظ کنی.. 
چه نیازی به ارسال شکلک داری که حتما طرف مقابلت حالت چهره تو را درک کند.
یادت بماند شکلک ها برای روابط صمیمانه طراحی شده اند!!!
دوستش می گفت:توی مدتی که عراق بود وقتی می‌خواست به کربلا برود روی صورتش چفیه می‌انداخت و می‌گفت:
اگر به نامحرم نگاه کنی راه شهادت بسته می‌شود.شهیدهادی ذوالفقاری
خوش به حالشان این ها کجا هستند و ما کجاییم...
خواهرم...
امیدوارم...
ابوالحسن محمدزاده

پاسخی بگذارید