تاریخ : 1398/10/5 17:44
شناسه : 209798
• نماز موجب ياد خداست:
ياد خدا بهترين وسيله براي خويشتن داري و كنترل غرايز سركش و جلوگيري از روح طغيان است. «نمازگزار» همواره به ياد خدا مي‏ باشد، خدايي كه از آنچه در زواياي روان ما وجود دارد و يا از انديشه ما مي ‏گذرد، مطلع و باخبر است .
انسان غافل از خدا در عاقبت اعمال و كردار خود نمي ‏انديشد و براي ارضاي تمايلات و غرايز سركش خود حد و مرزي را نمي‏ شناسد و اين نماز است كه او را در شبانه روز پنج بار به ياد خدا مي ‏اندازد و تيرگي را از روح و روانش پاك مي‏ سازد.
قرآن يكي از اسرار نماز را ياد خدا معرفي مي‏ كند: «اقم الصلوة لذكري؛ نماز را براي ياد من بپادار!»
• دوري از گناه:
نمازگزار ناچار است كه براي صحت و قبولي نماز خود از بسياري از گناهان اجتناب ورزد؛ مثلا، يكي از شرايط نماز مشروع بودن و مباح بودن تمام وسايلي است كه درآن به كار مي ‏رود، اين موضوع سبب مي‏ شود كه گرد حرام نرود و در كار و كسب خود از هر نوع حرام اجتناب نمايد؛ زيرا بسيار مشكل است كه يك فرد تنها در امور مربوط به نماز به حلال بودن آنها مقيد شود و در موارد ديگر بي پروا باشد.
گويا آيه زير به همين نكته اشاره مي‏ كند: «ان الصلوة تنهي عن الفحشأ و المنكر؛ كه نماز (انسان را) از زشتيها و گناه باز مي‏ دارد.» 
• نتیجه:
تمام حرف های ائمه معصومین علیهم السلام و بزرگان دین همین است که ما را به امر به معروف و نهی از منکر (به زبان ساده تر بگویم انجام واجبات ، ترک محرمات) سفارش کرده اند که با نماز بسیار راحت و آسان به آن دست پیدا می کنیم.
آثار نماز به آنچه كه گفته شد منحصر نيست؛ ولي اين نمونه ایی که عرض شد نمونه کوچکی ازاسرار بزرگ اين عبادت اسلامي می باشد.
ابوالحسن محمدزاده

پاسخی بگذارید