تاریخ : 1398/11/5 20:54
شناسه : 209958

کارگاه آموزشی توانمندسازی آموزگاران پایه چهارم و پنجم ناحیه 2ری جهت شناسایی وتدریس به دانش آموزان دیر آموز و دارای اختلال یادگیری در سالن فدک مجتمع فاطمه الزهرا(س) ، برگزار شد.به گزارش شاخه سبز و نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو شهرری علی یزدان پناه در کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران ضمن بیان مقدمه ای اظهار داشت: در دنیای امروز درجه توسعه یافتگی و هوشمندی آموزش و پرورش به ویژه در مقطع ابتدایی را با میزان توجه به گروه هایی می سنجند که در حاشیه قرار دارند؛ گروه های مغفول، میزان دیدن این گروه های مغفول، و داشتن نسخه ای ویژه این افراد با نیازهای ویژه و خاص؛ نشان از هوشمندی یک سیستم دارد و نداشتن این نسخه نشان از کوری سازمانی و عملی آن سیستم است ، یکی از این گروه هایی که ما این جا به خاطر آن دور هم گرد آمده ایم، دانش آموزان فراگیر مرزی است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو شهرری ادامه داد: دانش آموزان فراگیرمرزی  در تمام دنیا با یک نگاه متفاوت دیده می شوند تفاوت این افراد درنیازهای خاص آنان است و نه در ذات و حدود شخصیتی ،آنها در نهاد خود هیچ تفاوتی با دیگران و به اصطلاح دانش آموزان  بالاتر از مرز ندارند،اما در قیاس با آنها باید کمی وقت و انرژی بیشتری برای ایشان صرف کرد.

وی ادامه داد: در مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ ری آمار سال های قبل را که بررسی می کردیم وضعیت و تعداد دانش آموزان فراگیر مرزی برای ما دغدغه ای جدید ایجاد کرد: حدود ۳تا ۴ سال است که این سنجش ما سنجش علمی با اعتبار روایی(validity , reliability) بالا است و می توانیم هر سال را مقایسه کنیم ، اکنون ما در پایه پنجم و ششم یک نفر  ، در پایه چهارم؛۱۷ نفر، پایه سوم ؛۴۴ نفر، پایه دوم؛ ۸۱ نفر و پایه اول ما امسال؛ ۱٠۶ نفر دانش آموزان مرزی را شناسایی کرده ایم، آقای دکتر مرتضی شکوهی مدیر کل دبستان وزارت خانه متبوع میهمان ما در مراسم امروز بودند که به دلیل برنامه ناگهانی که برای ایشان پیش آمد نتوانستند در این جلسه حاضر شوند.

ما تصمیم داشتیم ضمن استفاده از محضر و دانش ایشان، مطالبات این دانش آموزان و اولیا آنها راهم به ایشان و وزارتخانه متبوع منقل کنیم،اکنون عرض میکنم: مطالبه ما و در واقع ایشان از وزارت خانه متبوع فراهم کردن زیرساخت ها، اجرایی کردن طرح حمایت ویژه از این عزیزان است. ما در ناحیه ۲ ؛سال قبل ۳کلاس را برای هر دوجنس دیدیم_علی رغم تمامی مشکلات_اما به دلیل نداشتن نیروی توانمند به گونه ای  که بتواند به درستی از عهده کار برآید ، کلاس ها تشکیل نشد،

برای سال آتی مصمم هستیم به فضل خدا این کار را انجام دهیم، دیگر مطالبه این است که دانش آموزان مرزی( borderline ) غالبا از نظر خانوادگی هم در طبقه متوسط به پایین اند لذا باید امکانات دانش آموزان با نیاز های ویژه_ که نام درست« استثنایی» نیز  هست_را به آن ها بدهیم اما با کمک از تجربه پیشین  برچسبی که  به عزیزان استثنایی زدیم دیگر بر ایشان نزنیم .واین یعنی این که در مدرسه عادی درس بخوانند ولی کلاس های آن ها ویژه خودشان باشد ، از نظر تعداد ، استاندارد های خودشان را داشته باشد، کارنامه آن ها هم کارنامه عادی باشد و معلم ایشان هم معلم عادی ؛ اما آموزش دیده و متخصص.

علی یزدان پناه در پایان ، مطالبه خود را به صورت خواهش از آموزگاران این گونه بیان کرد: خواسته ام از شما معلمان به عنوان سکان داران آموزش به این دانش آموزان این است که انتظارات خود را از  آنان متناسب کنید با شرایط ایشان، این عزیزان، فرزندان عادی جامعه ماهستند اما با این تفاوت که اگر برای  دیگر دانش آموزان دو یا سه بار تکرار  می کنید برای اینان باید این عدد را به پنج وگاه بیش تر برسانید،

صبر خود را بالاببرید و وقت بگذارید ، سازمان شرایط را برای شما مهیا خواهد ساخت؛ نکته بسیار  مهم این که این دانش آموزان رادر دادن خدمات؛ ویژه ببینید، اما در شأن و شخصیت مطلقا متفاوت نبینید که دقیقا همچون دیگر فرزندان ما، عادی هستند.

انتهای پیام /

پاسخی بگذارید