تاریخ : 1399/01/7 21:53
شناسه : 240401

به گزارش شاخه سبز از کاشان ،زهرا جلوداریان - بخشدارنیاسردرگفتگو با خبرنگارما گفت : شیوع ویروس کرونا نشان داد که آنچه که گام نخست پیروزی درکارهای اجتماعی است اتحاد است .

   سید حسین رضوی افزود: بخش نیاسربه ویژه شهرنیاسریک مجموعه گردشگری تفریحی خاص است که دارای جاذبه های تاریخی چون چشمه اسکندریه وآبشارمعروف آن و...می باشد .

وی افزود: به علت شرایط آب وهوای شهروبخش نیاسرشگفتن گل ها وبهارطبیعت زودترازدیگرقسمت های منطقه کوهستانی نمایان می شود اما اکنون دراین مکان های تاریخی و گردشگری در بیشتر مواقع حتی یک نفراز افراد بومی هم رفت وآمد، ندارند .

وی بااشاره به اهمیت ونقش خبرنگاران واطلاع رسانی دراین شرایط خاص گفت: پس ازاینکه مردم ازشیوع ویروس کرونا درشهروبخش نیاسرمطلع شدند همکاری بسیارقابل توجهی داشتند.

به گفته وی ، ایستگاه سلامت درورودی های نیاسرهمانند دیگرشهرها ازافراد بسیجی ،نیروهای شهرداری ،بهداشت ،کلانتری وبرخی مردم خودجوش تشکیل شده است که بیگانه با این محیط نیستند.

بخشدارنیاسرمی گوید : چانه زنی بااین افراد وایجاد شلوغی دراین ایستگاهها دراین شرایط هیچ مفهومی ندارد .

 سیدحسین رضوی افزود: زمانیکه مردم این بخش برای نجات خود وخانواده درقرنطینه ی خانگی هستند ورعایت می کنند وهیچ مرکزگردشگری هم بازنیست علت این همه اصراربرای ورود به بخش برای چیست ؟

به گفته وی ، برخی ازافراد کاشانی بابهانه های گوناگون مدام درحال رفت وآمد به روستاهای بخش نیاسرهستند که اکنون بیم آلودگی این روستاها را داریم .

وی افزود: بخش نیاسردارای یک شهر و 17روستامی باشد که این روستاها در زمینه طبیعت زیبای گردشگری ومحصولات باغی _گل محمدی ،آلبالو ،گردو ،زعفران و صیفی جات و..._نقش موثری درتولیدات کشاورزی دارند وحال ،وظیفه همه ،"با درخانه ماندن" حفظ سلامتی این کشاورزان زحمت کش است .

وی ازمسافران وشهروندان کاشانی خواست تا درخانه بمانند تا با ،طی کردن این مسافت، مجبوربه بازگشت به خانه نشوند.انتهای پیام /

پاسخی بگذارید