تاریخ : 1399/01/9 17:59
شناسه : 240403


به گزارش شاخه سبز از کاشان، زهراجلوداریان - فرمانده سپاه کاشان درگفتگو باخبرنگارشاخه سبزبا اشاره به اجرایی شدن طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا گفت: پایگاه های محلات شهرستان کاشان درکنارپایگاه های سلامت این منطقه درموضوع غربالگری وشناسایی افراد مشکوک به ویروس کرونا ورود پیدا کردند وازنتایج بسیارخوب آن این است که به نحوی شاهد کاهش قابل توجه افراد بستری شده دربیمارستان هستیم.

مرتضی عمومهدی افزود: به کارگیری سامانه های مرتبط با موضوع غربالگری وراه اندازی بیمارستان صحرایی سردارشهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی یکی دیگرازاقدامات بسیج بود که با ظرفیت 32 تخت خواب و دارای بخش های آزمایشگاه، رادیولوژی، اتاق عمل و غیره به بهره برداری رسید.

به گفته وی ،برعهد گرفتن بخش مراقبت ازبیماران تنفسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با40 پرستار، پزشک، بهورزوبهیاربه نحوی که بخشی ازاین افراد برای کمک به مجموعه بهداشت ودرمان به بیمارستان شهید بهشتی مامورشدند.

وی بااشاره به راه اندازی تورهای ایست وکنترل بهداشتی گفت: برپایی ایستگاه های سلامت درمبادی ورودی شهروروستای شهرستان کاشان ازدیگراقدامات ناحیه مقاومت بسیج کاشان است به نحوی که افرادی که نیازبه اطلاع رسانی دارند تورهای ایست وکنترل بهداشتی وایستگاه های سلامت نقش بسزایی در این زمینه داشت.

وی تصریح کرد: راه اندازی کارگاه تولید ماسک ولباس های بهداشتی مورد نیازبیمارستان شهید بهشتی کاشان نیزتوسط بسیج خواهران دراین کارگاه ها تولید ودراختیارآنان قرارداده شد ودراین راستا نیزآگاه سازی های لازم از طریق فضای مجازی صورت پذیرفت.

فرمانده سپاه کاشان ازتامین نیروی تخصصی مورد نیازدربیمارستان های منطقه کاشان نیزخبرداد وگفت: این مهم توسط جامعه بسیج پزشکان شهرستان کاشان محقق شد به نحوی که 150 نفرازافرادی که درحوزه های مختلف تخصص داشتند درقسمت های گوناگون به کارگرفته شدند.

مرتضی عمومهدی افزود: آموزش نیروهای داوطلب برای حضوردربخش درمان منطقه کاشان ،ضدعفونی معابرواماکن عمومی ازدیگراقدامات مجموعه سپاه کاشان است که مجموعه گروه نهم، پهباد کاشان وسایرمجموعه ها پای کارآمدند و ضدعفونی نقاط مختلف به صورت تخصصی در دستورکارقرارگرفت به نحوی که خودروهای جنگ نوین هوافضا دراین زمینه کمک های شایانی کردند.

وی با اشاره به ضدعفونی بسیجیان درقالب پایگاه های بسیج با مشارکت هیئات مذهبی وکانون های فرهنگی شهرستان کاشان تصریح کرد: یکی دیگراز اقدامات صورت گرفته توسط عوامل بسیج اشرافیت اطلاعاتی روی بازارو مسائل مربوط به ویروس کرونا بود که با همکاری دادستانی واداره صمت با متخلفان برخوردهای لازم صورت پذیرفت.

فرمانده سپاه کاشان گفت : پاسدارانقلاب اسلامی درهرشرایطی خود را فدایی اسلام، نظام، انقلاب ومردم می داند.

مرتضی عمومهدی افزود: پاسداردرهرشرایطی سعی می کند برای نظام وانقلاب اسلامی قدم بردارد ودرراستای اهداف انقلاب با تمام وجود به مردم خدمت کند درحالی که این خدمت به این مرزوبوم محدود نمی شود.

وی با اشاره به دفاع پاسداران انقلاب اسلامی ازمظلومان وایستادگی دربرابر ظالمان تصریح کرد: با شیوع ویروس کرونا درکشورسپاه پاسداران وسازمان بسیج مستضعفین برای کمک به دولت اعلام آمادگی کردوازآنجا که مبارزه با ویروس کرونا امری تخصصی است، تمامی اقدامات با هماهنگی وزارت بهداشت انجام شد.

به گفته وی ، اقدامات ناحیه مقاومت بسیج کاشان دربیش ازیک ماه اخیر با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان بوده وناحیه مقامت بسیج کاشان با دریافت مشاوره ازیکی ازمعاونت های دانشگاه علوم پزشکی کاشان سعی کرد تا اقدامات خود را به بهترین نحوانجام دهد.


انتهای پیام /

پاسخی بگذارید