تاریخ : 1399/01/14 23:19
شناسه : 240421


شاخه سبز - جناب محمد حسن آصفری از حضور شما در روستای مهرآباد و اهدا اقلام مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا آن هم در این برهه حساس،تشکر میکنم و از اینکه در اولین بازدیدها از روستاها این منطقه را انتخاب نموده اید و همچنین از توجه شما به پتانسیلهای این دیار قدردان شما هستیم.

امید است با پیگیریها و درایت شما این منطقه (روستاهای مهرآباد، هزاوه و داین )به آن جایگاه واقعی خود برسد چراکه در این چندسال اخیر به دلیل بی تدبیریهای برخی از مسئولین و انتصابات ضعیف در استان توسط سید علی آقازده استاندار مرکزی که خود بهتر از بنده میدانید، بحث توسعه، عمران و آبادانی آن طور که در خور میبایست باشد ، صورت نگرفته و در نهایت مجدد از حضور شما که باعث دلگرمی اهالی روستای مهرآباد شده، صمیمانه سپاسگزاریم.

مهدی غلامی سرپرست روزنامه شاخه سبزانتهای پیام /

پاسخی بگذارید