تاریخ : 1399/02/30 00:19
شناسه : 240597شاخه سبز از استان اصفهان - يادداشت آرش اخوان طبسي مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان به مناسبت بزرگداشت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي: 
در هزاره ي سوم، علم ارتباطات و دست اندر کاران آن حوزه شریان های اطلاع رسانی و عامل همبستگی مخاطبان و سازمان ها به شمار می روند و بدون تردید روابط عمومی ها در جایگاه های بخشی و استانی از سهم مهم و انکار ناپذیري در روند آگاهی بخشی و انسجام سازمانی برخوردارند.

مولفه‌ هاي موثر در موفقیت استراتژی روابط عمومی عبارت است از: برقراری ارتباط با سایر کسب و کارها،  توجه به روابط رسانه‌ای،  تقویت روابط اجتماعی، مدیریت بحران و مدیریت رویدادها كه در اين راستا توسعه  شناخت و ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی، ارتقاء جایگاه نظام آموزش مهارتی در کشور از طریق ایجاد شناخت در اقشار مختلف جامعه، ارتقاء آگاهی های عمومی در رابطه با ارزش ذاتي،اجتماعی و اقتصادي آموزش های فنی و حرفه ای جهت استفاده و بهره برداری بهینه آنان از این آموزش ها، ارتقای آگاهی گروه های مخاطبان و ذینفعان خاص آموزش های فنی و حرفه ای، ارتقاء مشارکت ذینفعان از طریق ارتقاء همکاری، همگرایی و هم افزایی بین بخشی، فراهم نمودن بستر ارائه آموزش های مهارتی براساس الگوی تقاضا محوری از طریق ارتقای آگاهی های عمومی درباره این آموزش ها، ترویج، توسعه و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی در سطوح و لایه های مختلف اجتماعی، و  افزایش منزلت اجتماعی آموزش های مهارتی از طریق رسانه های ارتباط جمعی، توسعه همکاری مشترک با سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی پژوهشی داخلی و خارجی، توسعه شبکه خبرگان،نخبگان و متخصصین حوزه آموزش های فنی و حرفه ای، بسترسازي برای جلب مشاركت بخش غيردولتي، ایجاد، تقویت و ارتقای نظام پاسخگویی با بهره مندی از ظرفیت رسانه ها، دریافت و انتقال نظر افکار عمومی به مدیران برای آماده سازی مدیران جهت برقراری یک رابطه دوطرفه با عموم مردم، فراهم نمودن بستر مناسب براي ایجاد رابطه تعاملی اثربخش بین آموزشهای مهارتی و بازار کار، بسترسازی گسترش بکارگیری نیروهای انسانی  مهارت آموخته از اهداف مهم خانواده سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي باشد.

مشتريان شاخص ترين گروه عمومي مرتبط با سازمان هستند.
توليد کنندگان:آن دسته از گروه هاي عمومي که درون داده هاي سازمان را تأمين مي کنند.

تسهيل کنندگان:گروه هايي که در نقش تنظيم کننده  و تعيين کنندة استانداردها و هنجارها براي سازمان عمل مي کنند يا در نقش رهبران ايده که بر روي مشتريان بالقوه تأثيرگذارند ظاهر مي شوند و يا هر گروه ديگري که به نوعي به موفقيت سازمان کمک مي کنند.

* گونه های انتقال مطلب به رسانه ها

تبدیل موضوع به صدر اخبار: زمانی که عموم مخاطبان به رسانه ها وابسته اند اطلاعات کمی از موضوع دارند منابع رسمی از مزیت اول مطلع شدن از یک بحران و مسئله را بهره مندند.

آرایش واقعیت: زمانی که قدرت تحلیل عموم راجع به مسئله ای اندک باشد متخصصان روابط عمومی آن واقعیت را می توانند به نفع سازمان آرایش کنند و به رسانه ها ابلاغ کنند.
 واقعیت تعدیل شده: زمانی که اثر رسانه روی عموم زیاد است طبق نظریه برداشت محققان دوست دارند محتوای خبر رسانه های جمعی واقعیت تعدیل شده بنامند، زیرا رویدادها را طوری دستکاری می کنند که از نظر خواننده یا تماشاچی، دقیقتر، منطقی تر و جالب تر باشد.بعضی اوقات این واقعیت تعدیل شده بر باور عموم اثر می گذارد.

 ارائه واقعیت: زمانی که اثر رسانه روی مردم  ملایم است و قدرت تحلیل عموم هم بالاست متخصصان لزومی در دستکاری واقعیت نمی بینند.

امید است همواره در مسیر ارزش آفرینی در جمع فعالان عرصه روابط عمومي برای خدمت رسانی به جامعه در ظل توجهات حضرت ولي¬عصر (عجل ا.... 

عالي فرجه الشريف) موفق و مؤيد باشيد.
انتهای پیام /

پاسخی بگذارید