گروه: سایر / بهزیستی
تاریخ : 1399/05/9 11:07
شناسه : 398342به گزارش شاخه سبز - طی حکمی از طرف مدیرکل بهزیستی استان تهران دکتر محمدرضا خدابخشی به سمت سرپرست بهزیستی شهرستان ری منصوب شد.

متن حکم مدیرکل بهزیستی استان تهران به شرح ذیل ابلاغ شد:

برادر ارجمند جناب آقای محمدرضا خدابخشی

    نظر به مراتب تعهد ، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان "سرپرست بهزیستی شهرستان ری  " منصوب  می گردید.
با عنایت به اهمیت و اولویت مدیریت در گستره شهرستان ری انتظار می رود با استفاده از تمامی قوت ها و  فرصت های درون و برون سازمانی حداکثر ظرفیت، توان خویش و کارکنان ساعی و پر تلاش آن مجموعه را در راستای تحقق اهداف ذیل به کار بندید:
1-    مدیریت بهینه سرمایه انسانی موجود و بهره مندی از توان و همراهی تمامی کارشناسان و کارکنان جهت اهداف سازمانی.
2-    ایجاد هماهنگی بین امکانات و نیازها با استفاده از روش امکان سنجی و نیازسنجی در راستای اولویت بندی وظایف برای وصول اهداف .
3-    استقرار نظام مدیریت عملکرد و بکارگیری روش های موثر پایش و ارزیابی خدمات و فعالیت ها.
4-    تعهد و التزام به بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت سطح خدمات تخصصی سازمان.
5-    جد و جهد در ایفای ماموریت برای افزایش ضریب نفوذ خدمات به جامعه هدف در سطح شهرستان.
6-    تلاش در جهت گسترش تعاملات فرابخشی با سازمان ها و نهاد های مرتبط جهت ارتقاء کیفیت خدمات .
7-     بسط و توسعه خیر جمعی و جذب شرکای اجتماعی جدید و گسترش فرهنگ نیکوکاری در شهرستان.
8-    بهره گیری از مطالعات و تحقیقات علمی و بکارگیری رویکردهای نوین در همه حوزه های تخصصی و اجرای مطلوب آن با هماهنگی و تعامل با ستاد استان.
9-    ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی در بین تمام اقشار جامعه (حقیقی و حقوقی) و تلاش در جهت توسعه رفاه اجتماعی.
10-    ارتباط موثر و تعامل سازنده با کلیه ادارات و نهادهای دولتی و سازمان غیردولتی فعال در حوزه امور اجتماعی به جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در راستای اهداف تقسیم کارملی. 

دکتر امین شاهرخی

مدیرکل بهزیستی استان تهران


انتهای پیام /

پاسخی بگذارید