به همت بهزیستی ری:
گروه: سایر / بهزیستی
تاریخ : 1399/10/22 20:47
شناسه : 398672

اولين جلسه آموزشی مراكز بهبود و بازتواني اختلال مصرف(كمپ) در شهرستان ری برگزار شد.
به گزارش شاخه سبز از شهرستان ری - محمدرضا خدابخشی مدیر بهزیستی شهرستان ری اظهارداشت: در خصوص باز اموزي دستور العمل وپروتکل های درمانی و نظارتي سازمان بهزيستي و بیان اهمیت بخشنامه هاي صادره معاونت پيشگيري کارگاه های آموزشی با حضور مسئولين مراكز و مديران داخلي و همچنین  كارشناسان روانشناسی ومددکاری و مدديار اعتياد و خانواده وبارعايت كامل پروتكل بهداشتي ستاد كرونا در طی سه روز برگزار مي گردد. علیرضا موحد شریعت پناهی معاون پیشگیری و درمان بهزیستی شهرستان ری در ادامه اذعان داشت: با توجه به ضرورت تداوم آموزش های پرسنل کمپ ها، جهت ارتقاءسطح درمانی بیماران و بهبود کیفیت خدمات و یکسان سازی روند درمان ها، براساس پروتکل های تخصصی و پیشگیری از اعمال سلیقه های غیر علمی برگزاری دوره های آموزشی ویژه ی تیم درمانی مراکز بارعایت پروتکل های بهداشتی آغاز گردیده و با توجه به ضرورت افزایش کیفیت سطح خدمات و علمی سازی روند درمان وبرگزاری جلسات باز آموزی ویژه تیم درمان این دوره ها بطور هفتگی ومداوم اجرا خواهد شد که تاکنون دو جلسه برای ۲۰ مرکز ارائه خدمت شده است.
   انتهای پیام /

پاسخی بگذارید