گروه: سایر / بهزیستی
تاریخ : 1399/10/22 21:39
شناسه : 398673

جلسه هماهنگی و تعامل بیشتر با مددکاران و تسهیلگران ری در بخش کهریزک برگزار شد.به گزارش شاخه سبز از ری - محمدرضا خدابخشی مدیر بهزيستي شهرستان ری بیان کرد : جلسه ای در دفتر سرپرستی مرکز کهریزک با حضور مسلمی سرپرست این حوزه، کارشناس CBR و مجری این طرح و نماینده تسهیلگران بخش کهریزک در خصوص نحوه تعامل تسهیلگران و مددکاران برگزار شد. خدابخشی افزود : طی این جلسه مقرر گردید که مسلمی سرپرست مرکز کهریزک، آموزش انواع معلولیت ها و تجهیزات مورد نیاز تسهیلگران را به عهده بگیرند و تسهیلگران CBR بخش کهریزک در امر شناسایی و نیازسنجی معلولین روستاها درامر مددکاری مرکز کهریزک یاری کنند.

انتهای پیام /

پاسخی بگذارید