تاریخ : 1400/01/29 21:33
شناسه : 398781

همزمان با افزایش شیوع موج چهارم کرونا در ایران پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان، پروفسور محمد شریف ملک زاده درگیر ویروس کرونا شد.به گزارش شاخه سبز - همزمان با افزایش شیوع موج چهارم کرونا در ایران پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان، پروفسور محمد شریف ملک زاده درگیر ویروس کرونا شد.

در چند سال اخیر با وجود تمام مشکلات درکشور پروفسور محمد شریف ملک زاده افتخارات جهانی برای ایران کسب کرده اند و در حال حاضر هم فعالیت های گسترده ای در بخش علمی و فرهنگی کشور در دست اجرا دارند از این رو امیدواریم هر چه زودتر این استاد گرانقدر بهبودی خود را به دست بیاورند و مردم عزیز کشور هم با دعاهای خود برای سلامتی پروفسور ملک زاده زحمایت این استاد بزرگ را ارج می نهند.


انتهای پیام /

پاسخی بگذارید