تاریخ : 1400/04/21 14:09
شناسه : 398983

بر اساس مصوبه هيئت وزيران، برق توليدي واحدهاي داراي مولد با نرخ خريد تضميني 3800 ريال براي هر كيلووات ساعت خريداري مي‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان قم، شرکت توانیر با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران فراخوانی را منتشر کرد.

در این فراخوان آمده است: به منظور افزايش توليد برق از محل مولدهاي اضطراري و آماده بكار، به استناد بند 6 مصوبه هيئت وزيران مورخ 16 تیرماه 1400، بدينوسيله اعلام مي‌شود، شركت توانير از طريق شركت‌هاي توزيع نيروي برق سراسر كشور، برق توليدي توسط واحدهاي داراي مولد را با نرخ خريد تضميني 3800 ريال براي هر كيلووات ساعت خريداري مي‌كند و سوخت موردنياز نيز توسط مجموعه وزارت نفت تأمين مي‌شود.

اولويت ساعات مورد نياز براي توليد برق اين مولدها از ساعت 12 الي 18 در ايام تابستان است و خريد برق در ساير ساعات نيز امكان پذير است.

به اين منظور از كليه افراد حقيقي و حقوقي كه داراي امكانات توليد برق هستند دعوت مي‌شود جهت هماهنگي لازم به واحد جلب مشاركت توليد پراكنده شركت‌هاي توزيع نيروي برق محل مورد نظر مراجعه نمايند.

پاسخی بگذارید