تاریخ : 1400/05/5 19:49
شناسه : 399116

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مامورین کاشف در حین کنترل خودروهای عبوری در محور آزاد راه سلفچگان به قم به 2 دستگاه خودروی تریلر نفتکش مظنون که پس از توقیف و بازرسی از این خودروها جمعاً مقدار 60,800 لیتر فرآورده نفتی از نوع نفت سفید بر مبنای فوب خلیج فارس به ارزش 5,518,275,760 ریال را به ظن قاچاق کشف و سپس مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شد

به گزارش شاخه سبز به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، مهدی ریاضی افزود: با تشکیل پرونده، شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار، استماع اظهارات و دفاعیات متهمان، به دلیل عجز متهمان از ارائه مدارک مثبته، پس از رسیدگی، شعبه اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ متهمان را به علت داشتن سابقه، علاوه بر ضبط محموله سوخت مکشوفه قاچاق به نفع دولت، به پرداخت مبلغ 12,000,000,000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، کلیه محموله سوخت مکشوفه قاچاق توسط مرجع کاشف، به  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم تحویل داده شده است.

پاسخی بگذارید