جمعیت الوفاق بحرین:
تاریخ : 1400/05/20 13:05
شناسه : 399285

جمعیت «الوفاق» بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که خواسته و مطالبه اصلی بحرینی ها حاکم شدن دموکراسی در این کشور است.

به گزارش شاخه سبز به نقل از صوت المنامه، جمعیت الوفاق بحرین بیانیه‌ای را در خصوص تحولات این کشور منتشر کرد. این جمعیت اعلام کرده است که مطالبه اصلی مردم بحرین دستیابی به حقوق خود و نیز حاکم شدن دموکراسی در این کشور است.

بر اساس این گزارش، جمعیت الوفاق در ادامه بیانیه خود آورده است: برقراری دموکراسی، آزادی، عدالت و احترام به حقوق بشر در بحرین نیازمند مُجاب ساختن دیگر کشورها به تحقق آن نیست. این نظام حاکمیتی است که باید به این اهداف جامه عمل بپوشاند.

جمعیت مذکور همچنین در بیانیه خود تأکید کرده است: تمامی مردم بحرین مخالف ظلم، استبداد، سلطه‌گرایی، انحصارطلبی، فساد، بی‌عدالتی، فروپاشی اجتماعی، تضییع حقوق، اداره کشور با زور و نیز تحمیل قوانین بر اساس تفکرات استکباری رژیم حاکم، هستند.

الوفاق تصریح کرد: شدت اقدامات نظام بحرین برای جلوگیری از حرکت به سمت مصالحه و راه‌حل های سیاسی موفق، بیانگر ذهنیتی ضعیف، بیمار و ناصالح است. آنچه رخ می‌دهد، نه تنها جنگ علیه شهروندان است، بلکه جنگی علیه میهن و آینده آن و اصرار بر چپاول بیشتر ثروت‌های کشور است.

پاسخی بگذارید