تاریخ : 1400/06/28 10:48
شناسه : 399641

فاطمه نظری - اربعین ندای بیدارباش مردمی است که به عاشورا نرسیده اند. بانگ جرسی است که ندای ولی و امام خویش را نشنیده و یا شنیده و به دلایل واهی از آن سرتافته اند.

اربعین پیام لبیکی است به هل من ناصر ینصرنی، لبیکی است به منتهای خوبیها و پیامی است تا وجدان های خفته را بیدار سازد، پیامی به جاماندگانی که به یار نرسیدند و از قافله عشق جاماندند.

اربعین سعی صفا و مروه ای است برای طواف عشق است که چگونه باید عاشقی کرد و چگونه می شود در اوج درد فقط زیبایی دید. و به راستی چه کسی قادر است جز زینب کبری دخت حیدر کرار و شیرمرد میدان های جنگ لا رایت الا جمیلا را  درک کند. باید بزرگ بود تا بزرگی را دید، باید عاشق بود تا عشق را فهمید.

برای ابراز عشق، عرض ارادات و اثبات عدم یاغی گری و گردنکشی که نشان دهیم گردنمان باریکتر است از مو، در برابر خدایی که حسین با تمام هستیش به قتلگاه رفت و در اوج مظلومیت اسماعیل های خویش را قربانی کرد بی آنکه میشی از آسمان فرستاده شود. تک تک عزیزان، فرزندان و یاران خود را داد تا نهایت عشق را ثابت کند و بگوید چگونه باید به مقام رضا رسید و ندای الهی رضاً برضاک و تسلیماً لامرک لا معبود سواک سرداد.

اربعین با عشق درامیخته و با شهادت به اوج رسیده است. در حقیقت عاشورا و اربعین تنها منطقه مشترک عشق و عقل است که تنها رهبرش حسین(ع) آن را به منصه ظهور رسانده است. در محدوده ای که جنون معنا می شود.
اربعین کارنامه و عصاره امتحان عاشقی است که آزمونش را در عاشورا به تصویر کشیدند و حالا بعد از قرن ها هرساله عاشقان آزاده جهان عاشورا زیست می کنند تا شاید در اربعین سربلند بیرون آیند در آزمون عشق و وفادارای.
چله نشینی رسم دیرینه ایست در دیار عاشقان. چهل روز در کاسه مجنون نشستن است و خون دل خوردن تنها از بازآفرینی ذهنی غمی بی پایان.

و چگونه می شود نهایت و تمام دردی و سختی حسین(ع) و زینب (س) را حس کرد و زنده ماند جز آنکه خداوند حجاب هایی بر ما قرار داده تا از شدت سختی آن نمیریم چراکه هر قلبی توان درک آن درد را ندارد.
اربعین درس مقاومت است تا بدانیم کشته شدن، شکست و پایان راه نیست بلکه دریافت حقیقت است تا چگونه بر مواضع حق ایستادگی کنیم و جز زیبایی نبینیم. اربعین تجدید بیعت است با آنکه حق دیده، حق گفته و جز حق نشنیده.
روز دلجویی زینب و برادر زینب است تا معلوم شوود پس از قرن ها چه کسی پیروز میدان شهادت خواهد بود و چه کسی خوار و زبون خواهد شد. معیار عزت و خفت فارغ است از معیارهای دنیای مادی ما.

به نیکی قابل درک است که عزت از آن خداست و تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ تماما از آن خدایی است که عشق را آفرید و در مقام خدایی خواست تا بندگان تنها با او عشق بازی کنند و در این میان خوار خواهد شد کسی که در میدان صداقت، با شیطان همداستان شود.
اربعین روز بیداری است، روز معرفت است روزیست که صره از ناصره مشخص می شود و عاشقان پای پیاده پای کار حسین خواهند بود تا ابد. امروز مدعی و لاف زنان از عاشقان واقعی معلوم می شوند که چه کسانی در کشاکش درد و سختی پا در رکاب حضرت حق خواهند بود.

اربعین یعنی هنوز عشق در جریان است و بعد از قرنها از دلها می جوشد و انسان را زنده نگه می دارد و شمع راه می شودو این است رسالت حسین و کشتی نجات حسین(ع) که دل می برد و دل می سوزاند و اشک چشم می گیرد تا چشمان و قلبهایمان را از غبار بزداید تا آیینه دل مصفا گردد برای حضور عشق و حقیقت. بی شک بدین دلیل است که کشتی نجات حسین بسیار بزرگتر و سریعتر حرکت می کند در تلاطم سختی ها و عالم ماده.

عشق است که عشق می آفریند و هستی می بخشد و به حرکت وامی دارد. بدون شک عشق وامدار حسین است و بی جهت نیست که حسین دردانه و عزیز خداست و چه کسی جز او ثار الله می شود.

فاطمه نظری

پاسخی بگذارید