تاریخ : 1400/07/4 11:12
شناسه : 399726

فاطمه جمشیدی قلعه یکی از پرستاران باردار بیمارستان بزرگ دزفول در اقدامی تحسین برانگیز و ایثارگرانه تا آخرین لحظه قبل از زایمان در بخش حاد تنفسی خدمت کرد و سلامت شهروندان برایش در اولویت بود.

شهرستان دزفول به تازگی از وضعیت قرمز خارج و در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفته است؛ این شرایط بحرانی قابل مدیریت نبود مگر با مجاهدت پرستاران و کادر درمان که با تمام توان و ظرفیت خود به مقابله با کرونا پرداختند و همچنان تلاش‌های آنها تا ریشه کنی این ویروس ادامه دارد.

پرستاران دزفول این روزها خوش می‌درخشند و حماسه‌ می‌آفریدند؛ همانند پدران و مادران خود که هشت سال زیر آتش توپ و موشک دشمن بعثی بودند اما عقب ننشستند و شهر خود را در مقابل دشمن متجاوز حفظ کردند.

پرستاران شاغل در بخش بیماران حاد تنفسی و کرونایی  بیمارستان بزرگ دزفول به ندرت فرصت استراحت دارند؛ برخی همسر و فرزندان خود را کم می‌بینند و برخی با وجود باردار بودن عرصه را خالی نمی‌کنند نمونه آن خانم جمشیدی قلعه است که تا قبل از زایمان هم در بخش حاد تنفسی بود.

این بانو برای خدمت آرام و قرار نداشت و با وجود داشتن مرخصی از شرایط بحرانی بیمارستان بزرگ دزفول و پیک پنجم کرونا فرار نکرد و ایستاد تا بار دیگر نام دزفول به عنوان پایتخت مقاومت و پایداری ایران اسلامی را یادآور شود، آن هم در زمانی که نه توپی هست و نه تفنگی و دشمن نامرئی است.

باوجود دستورالعمل وزارت بهداشت درخصوص دورکاری مادران باردار، این مدافع سلامت با تعهدنامه کتبی و موافقت خانواده تا قبل از زمان زایمان بی‌وقفه به بیماران کرونایی خدمت کرده است.
مریم نعنایی رئیس اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول داشتن چنین پرستاری را مایه افتخار و نماد مجاهدت جامعه پرستاری دانست چراکه این نیروهای توانمند با مسوولیت پذیری، رسالت ذاتی خود را به بهترین نحو ممکن انجام می‌دهند.

پاسخی بگذارید