تاریخ : 1400/08/18 13:34
شناسه : 400476

فاطمه مداح نظری - بر اساس یک اصل روانشناسی، تکرار موجب تحکیم و تبیین مفاهیم و مطالب می شود و این اصل در آموزش ها بسیار مورد تاکید است.

این مقوله در مفاهیم فرهنگی و اجتماعی نیز نمود دارد و تکرار یک مفهموم فارغ از درست و غلطی آن می تواند موجب ماندگاری در اذهان عمومی شود. فرهنگ غربی نیز از این عامل در جهت ترویج فرهنگ خود و سست کردن فرهنگ بومی و اسلامی ایرانیان استفاده کرده است.
مغز انسان در برخوردهای ابتدایی با مفاهیم و معانی جدید به تجزیه و تحلیل آنها می پردازد و در صورت تعارض با فرهنگ ذهنی خود به تقابل با آن می پردازد ولی در صورت تکرار این تقابل کاهش می یابد و ذهن بر اثر تکرار آن را می پذیرد حتی اگر در گذشته با آن تعارض داشته است. بی دلیل نیست که در اسلام اعتراف به گناه امری ناپسند است که حتی تکرار در بیان آن نیز تقبیح شده است. در اسلام به حدی برای آبرو، شرافت و عزت انسانی ارزش قائل است که اعتراف فرد خطاکار به گناه خویش جز در درگاه معبود پسندیده نیست چراکه آبروی مومن همچون کعبه دارای ارزش و قرب است. و دلیل دیگر آن ریختن زشتی گناه است تا قبح این خطا در جامعه کم نشود و مردم بتوانند میان خوبی و بدی تمیز دهند.
فرهنگ غربی برای استحاله فرهنگ اسلامی از روش های مختلف همزمان عمل کرده است و با تکیه بر اساس تکرار قبح ناهنجاری و گناه را در چشم مردم و به ویژه نسل جوان از بین می برد.
تولید محتواهای مختلف در قالبهای متنوع هنری، کتاب، و ترویج ابزارهایی چون ماهواره ها و فضای مجازی جوانان و نوجوانان را محاصره کرده است و افراد با حضور همیشگی و مداوم در چنین فضایی نسبت به توجیه رفتارها اقدام به توجیه سازی می کند و این آغاز شکاف فرهنگی بین دو نسل است.
اکنون نیز دشمنان برای تسخیر بیشتر جوانان اقدام به تغییر مفاهیم نموده است تا با کمرنگ کردن اهمیت موضوع بتواند به نقاط هدف خویش دست یابد چراکه فتح و استعمار کشور از مسیر تسخیر فرهنگی می گذرد.
برای نمونه اسم هنرمند متعهد به وطن و اسلام را حکومتی گذاشتند. اسم جاسوس های بهایی را زندانی سیاسی گذاشتند. اسم رقاصان هرزه ی زیر پرچم وهابی ها و سعودی و تروریست ها را خوانندگان بدون مرز گذاشتند. اسم قاتلان مرزبانان ایرانی و تجزیه طلب ها را مبارزان مدنی گذاشتند. اسم اراذلِ مزدورِ آمریکا و اسرائیل و لیدر های اغتشاشات که با هدف جنگ داخلی و سوریه سازی ایران ، همه جا را سوزاندند و کشته سازی کردند و تخریب کردند را معترضان مظلوم گذاشتند. اسم وطنفروش و هم پیاله بیگانگان که جیب هایش پر از پول سعودی و دلار آمریکاست،  را مستقل گذاشتند. اسم محکومان به قصاص که مرتکب قتل نفس و جنایت شدند را بیگناهان قربانی گذاشتند. اسم مدافعان  اسلام ،حرم و حریم و ناموسِ کشور که در برابر وحوش دست پروده ی آمریکا و اسرائیل جنگیدند را مدافعان اسد گذاشتند.
 اسم فمنیست هایی که خواهان گسترش بی حجابی،بی عفتی،روابط نامشروع، خیانت،ازدواج سفید،هم جنس بازی،فروپاشی کانون خانواده و استفاده ابزاری از زنان در رسانه و تبدیل کردن آن ها به کالای جنسی هستند را فعالان حقوق زنان گذاشتند.
اسم گروه های جهادیِ طلاب و بسیجی ها را که برای کمک به زلزله زده ها، سیل زده ها، محرومین و نیازمندان، همیشه در صحنه حاضرند را ساندیسخور گذاشتند.
اسم شاهان بی عرضه و وابسته و فاسد و عیاش که ایران را برای بیگانگان تکه تکه کردند و کشور را در بدترین حالت فقر مادی و فرهنگی و دینی و وادادگی قرار دادند را وطن پرست گذاشتند.
ساده تر بگویم سال هاست حلقوم های دروغ و تزویر، جای جلاد و شهید،خادم و خائن را برای ما عوض کرده اند.
بصیرت وتفکر و عقل سالم و صداقت و تقوا و تعصب میهنی لازم است تا دوست و دشمن رو بشناسی و فریب واژه سازی های دروغین را نخوری.

پاسخی بگذارید