تاریخ : 1400/08/27 12:16
شناسه : 400540

به اطلاع شهروندان شریف شهرستان ری می رساند «ایستگاه راه آهن ری» از ابتدای آذرماه ۱۴۰۰ آماده خدمات رسانی به همشهریان گرامی می باشد.
به گزارش شاخه سبز از شهرستان ری - شهروندان ری می‌توانند از خدمات ریلی ایستگاه راه آهن ری برای تردد به تهران، مشهد، فیروزکوه، پیشوا و گرمسار استفاده کنند.

بر همین اساس زمان حرکت و توقف قطارها در ایستگاه راه آهن ری بشرح زیر صورت می گیرد:

تهران- مشهد:
ساعت توقف و حرکت از ایستگاه ری، نوبت اول ساعت ۸:۴۱ و ۸:۴۳ - نوبت دوم ساعت ۲۳:۴۶ و ۲۳:۴۸

مشهد- تهران:
ساعت توقف در ایستگاه ری، نوبت اول ساعت ۱۰:۰۳ - نوبت دوم ساعت ۱۸:۵۸

تهران- فیروزکوه:
ساعت توقف و حرکت از ایستگاه ری، ساعت ۱۱:۵۸ و ۱۲:۰۰

فیروزکوه- تهران:
ساعت توقف در ایستگاه ری، ساعت ۱۹:۴۴

تهران- پیشوا:
ساعت توقف و حرکت از ایستگاه ری، در روزهای اداری نوبت اول ساعت ۰۴:۱۳ و ۴:۱۵ - نوبت دوم ساعت ۰۵:۰۳ و ۰۵:۰۵ - نوبت سوم ساعت ۱۴:۱۳ و ۱۴:۱۵ و همچنین همه روزه نوبت اول ساعت ۱۶:۵۳ و ۱۶:۵۵ - نوبت دوم ساعت ۱۹:۰۸ و ۱۹:۱۰

پیشوا- تهران:
ساعت توقف در ایستگاه ری، در روزهای اداری ساعت ۰۵:۵۳، ۰۸:۰۳، ۱۵:۵۳ - همه روزه ساعت ۱۸:۳۳ و ۲۰:۵۸

تهران- گرمسار:
ساعت توقف و حرکت از ایستگاه ری، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۰۶:۳۸ و ۰۶:۴۰، ۱۵:۳۳ و ۱۵:۳۵ - روزهای اداری ساعت ۱۱:۱۸ و ۱۱:۲۰ - همه روزه بجز پنجشنبه ساعت ۱۷:۵۳ و ۱۷:۵۵ - همه روزه ساعت ۱۹:۵۳ و ۱۹:۵۵

ساعت توقف در ایستگاه ری، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰:۳۱ و ۱۹:۴۱ - روزهای اداری ساعت ۱۴:۴۶ - همه روزه بجز پنجشنبه ساعت ۰۷:۳۶ - همه روزه ساعت ۰۶:۳۶


انتهای پیام /

پاسخی بگذارید