تاریخ : 1400/09/24 13:50
شناسه : 400656

هنوز زمان زیادی از ماجرای اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به مقدسات اسلامی نگذشته که خبر تعطیلی ۲۱ مسجد در فرانسه، جنجال تازه ای بر پا کرده است. اقدام آشکار مکرون نسبت به تعطیلی اماکن مقدس مسلمانان، وی را حتی اسلام ستیز از رقبای تندرویی چون مرین لوپن و اریک زمور نشان می دهد.

ژرالد درمنن، وزیر کشور فرانسه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ب. اف. ام. تی، در اظهاراتی اسلام ستیزانه اعلام کرد:  از ۹۹ مسجد مظنون به افراطی گری، ۲۱ مسجد تعطیل شده و تفحص از ۶ مسجد دیگر ادامه دارد.

این منبع خبری همچنین افزود: آن دسته از مساجدی که دستورات دولت را پذیرفته اند از فهرست مساجد مشکوک به افراطی گری خارج شده اند.

این نخستین بار نیست که دولت فرانسه اقدام به اسلام ستیزی و مداخله در امور مسلمانان و به تعطیلی کشاندن مساجد نموده است. دستاویز دولت فرانسه برای مداخله در امور مذهب و مساجد مسلمانان، افراطی گری است؛ اگرچه افراطی گری در همه جای جهان، امری است مذموم، اما مرزهای چندان روشنی نداشته و قابل تفسیر است.  

اگرچه در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش روی فرانسه، چهره ای تندرویی همچون مرین لوپن و اریک زمور وجود دارند که همواره به صورت علنی مواضع تندی علیه اسلام اتخاذ کرده اند، اما اقدام عملی مکرون نشان داد، وی در اسلام هراسی از رقبای خود پیشی گرفته است.

پروژه پایان ناپذیر اسلام هراسی در فرانسه؛ از شارلی ابدو تا تعطیلی مساجد

متعاقب انتشار کاریکاتورهای موهن نشریه شارلی ابدو در فرانسه، امانوئل مکرون در اظهاراتی نژادپرستانه و برخاسته از خشم و کینه نسبت به اسلام، اعلام کرد که فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه پیامبر گرامی اسلام (ص) ادامه داده و آن را حمایت از ارزش‌های سکولاریسم توصیف کرد که با واکنش تند مسلمانان و مقامات مختلف کشورهای جهان روبرو شد.

تعطیلی مساجد در فرانسه؛ اصرار دولت مکرون بر اسلام‌ستیزی

به رغم تاکید بر دفاع از حقوق ادیان و آزادی مذهب، هراس از افزایش جمعیت مسلمانان در کشورهای غربی دولتمردان این کشورها را وادار به موضوع گیری آشکار علیه مسلمانان کرده است.

اذعان به هراس از اسلام مدت هاست در غرب و از جمله فرانسه، به صورت علنی مطرح می شود. از میان رقبای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مرین لوپن و اریک زمور مشهور به مخالفت افراطی با اسلام و مسلمانان هستند.

در منشور حزب «فتح دوباره»، که اریک زمور بنیاینگذار آن است، اسلام رسماً یکی از ۸ مساله اصلی فرانسه عنوان شده است.   

حمایت از حق آزادی مذهب؛ از اسناد کاغذی تا رویه عملی

اقدام دولت فرانسه در حالی است که اسناد حقوق بین الملل بشر بر آزادی مذهب تاکید دارد.  ماده (۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی اشعار می دارد: «هر کس مـی تواند بدون هیچگونـه تمایز مخصوصا از حیـث نـژاد، رنـگ، جنـس، زبـان، مذهـب، عقیده سیاسـی یا هـر عقیده دیگـر و همچنین ملیـت، وضع اجتماعـی، ثـروت، ولادت یا هر موقعیت دیگـر، از تمام حقـوق و همـه آزادی هـای ذکر شـده در ایـن اعلامیه بهره منـد گردد».

ماده (۱۸) این اعلامیه که به منشور حقوق بشر نیز شهرت یافته است به نحو صریح تری بیان می دارد: «هـر کـس حـق دارد از آزادی فکـر، وجـدان و مذهـب بهـره مند شـود، این حق متضمـن آزادی تغییر مذهب یـا عقیده همچنیـن آزادی اظهار عقیده و ایمان اسـت و نیـز شـامل تعلیمات مذهبـی و اجرای مراسـم دینی اسـت. هر کـس مـی توانـد از این حقـوق بـه تنهایی یـا گروهی بـه شـکل خصوصی یـا عمومی برخـوردار باشد».

ماده (۱۰) اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه ۱۷۸۹ نیز بیان می دارد: «هیچ کس  را نباید به سبب عقایدش نگران کرد حتی بابت عقاید مذهبی مگر آن که بروز این عقاید نظم عمومی ناشی از قانون را مختل سازد».

ماده (۹) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ نیز تاکید دارد: «همگان از حق بر آزادی تفکر، عقیده و مذهب برخوردارند. این حق شامل حق تغییر مذهب یا عقیده، همچنین حق آزادی بروز مذهب یا اعتقاد به صورت فردی یا عمومی به صورت علنی یا خصوصی [.... برخوردار است».

رفتار عملی فرانسه در اسلام ستیزی و تلاش برای ایجاد محدودیت روزافزون در مقابل پیروان این دین، نقض آشکار حقوق مشروحه فوق است که مغایر با ادعاهای حمایت از حقوق بشر است که فرانسه همواره ادعای آن را مطرح کرده است.

موضوع مبارزه با افراط گرایی، بر فرض صحت، نیازمند تبیین دقیق حدود و ثغور آن بوده و نمی توان آن را دستاویز تفسیرهای دوگانه و خودسرانه دولتمردانی کرد که در پس ذهن آن ها پروژه اسلام هراسی همواره دنبال می شود.

پاسخی بگذارید