سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل :
تاریخ : 1400/10/19 11:48
شناسه : 400706

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل با اعلام این که تفاوت میان واکسن‌های کرونا زیاد نیست و شهروندان باید تمامی دزهای تعریف شده را دریافت کنند ، گفت : اولین بیمار مبتلا به سویه اومیکرون مازندران خارج از کشور دو دز واکسن فایزر تزریق کرده بود.

دکتر ناصر عمادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر ضرورت تزریق دز سوم واکسن کرونا تاکید کرد و افزود : بیمار اومیکرونی مازندران از اروپا بازگشته بود و در آنجا دو دز واکسن فایزر تزریق کرده بود و ولی دز سوم را دریافت نکرده بود.

وی با بیان اینکه دز دوم واکسن را این بیمار چهار ماه پیش تزریق کرده بود ، گفت  :  از این فرد به صورت پیامکی درخواست شده بود که برای تزریق دز سوم واکسن کرونا مراجعه کند ولی نرفت و موفق به تزریق دز سوم واکسن نشد.

دکتر عمادی افزود : تزریق دز سوم واکسن کرونا برای ایمنی در سویه های جدید بسیار اثرگذار است وشهروندان به صورت جدی تزریق دز سوم را در دستور کار خود قرار دهند.

 وی افزود: استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری های اجتماعی در این روزها  باید با حساسیت خیلی بیشتری از سوی شهروندان انجام شود.

وی گفت : تاکنون ۷۹۶ هزار و ۱۶۷ دز واکسن کرونا به جمعیت گروه هدف بالای ۱۲ سال بابل تزریق شده است که از این تعداد ۴۰۴ هزار و  ۸۹۹ دز برای نوبت اول بود که ۸۷ درصد از جمعیت گروه هدف را واکسینه کرد و ۳۵۱ هزار ۸۲۴ دز هم نوبت دوم بود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهارکرد:  تا کنون ۳۹ هزار و ۴۴۴ نفر از گروه هدف بابل برابر با هشت و نیم درصد این جمعیت دز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند.

پاسخی بگذارید