تاریخ : 1400/10/19 11:24
شناسه : 400737

ترک شغل از سوی آمریکای ها به علت مشکلات اقتصادی از جمله تورم و دستمزدهای پایین، به آمار بی سابقه ای رسیده، بطوریکه بیش از ۴.۵ میلیون آمریکایی در نوامبر گذشته شغل خود را ترک کردند.

نشریه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار این خبر نوشت: ترک شغل از سوی آمریکایی ها در دو دهه گذشته به آمار بی سابقه ای رسید که بیشتر آن به علت پایین بودن سطح دستمزدها صورت گرفته است.

نیویورک تایمز درادامه نوشت: بنابر اعلام «اداره کار» آمریکا، تا روز سه شنبه (۱۴ دی ماه) بیش از ۴.۵ میلیون آمریکایی داوطلبانه مشاغل خود را رها کردند، این آمار نسبت به ماه اکتبر گذشته که ۴.۲میلیون ترک شغل بود، ۳۰۰هزار مورد افزایش نشان می دهد.

این روزنامه آمریکایی می نویسد: بیشترین بحث درمورد ترک شغل از سوی افراد که گاهی از آن به عنوان «استعفای بزرگ» یاد  می شود در مورد کارکنانی رخ می دهد که از دستمزدهای پایینی برخوردار هستند.

«نیک بانکر» مدیر بخش پژوهش اقتصادی از «ایندید هایرینگ لاب» (the indeed hiring lab) در این باره به این نشریه آمریکایی گفت: در واقع قضیه استعفای بزرگ بیشتر در مورد کارگرانی است که از دستمزد پایین برخوردارند و بدنبال بازگشایی اقتصاد در یافتن فرصت های بهتری شغلی هستند.

بدبینی به آینده اقتصادی آمریکا

نیویورک تایمز می نویسد: اما این موضوع تا پیش از شیوع سویه ویروس اومیکرون بوده که تاکنون منجر به لغو هزاران پرواز در آمریکا نیز شده است؛ اما با وجود تقاضا برای نیروی کار در آمریکا و افزایش دستمزدها از سوی برخی از کارفرمایان، آمریکایی ها نسبت به اقتصاد این کشور بدبین هستند.

پاسخی بگذارید