تاریخ : 1400/10/25 13:13
شناسه : 400767

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره را ۴ میلیون تومان اعلام کرد.

 معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارش پایش فقر سال جاری اعلام کرد که تا سال ۹۹، ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کردند.بر این اساس اگر میانگین ۳.۲۴ برای هر خانوار در نظر گرفته شود حدود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

 

 براساس بررسی‌ها خط فقر سرانه یک خانوار سه نفره، ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان است و برای خانواده‌ی چهار نفره این رقم ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است.

 

داده‌های مرکز آمار ایران از میزان هزینه‌های زندگی نشان می‌دهد که کف هزینه زندگی در تهران برای هر خانوار حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه است؛ این آمار کف هزینه زندگی در ارزان‌ترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان را حدود ۶.۵ میلیون تومان و به طور متوسط در سطح کشور بیش از ۸ میلیون تومان نشان می‌دهد.

 

بررسی خط فقر در دهه گذشته

 

 رئیس کمیته امداد در تابستان سال جاری گفت: برآورد‌ها نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

 

در سال ۱۳۹۰ خط فقر ۹۵۰ هزار تومان

در سال ۱۳۹۱ خط فقر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

در سال ۱۳۹۲ خط فقر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

در سال ۱۳۹۳ خط فقر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

در سال ۱۳۹۴ خط فقر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

در سال ۱۳۹۵ خط فقر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

در سال ۱۳۹۶ خط فقر

پاسخی بگذارید