تاریخ : 1401/06/21 12:54
شناسه : 401257

بیانیه تروئیکای اروپا همانند آواز خروسی است که بدون توجه به زمان صورت میگیرد خروس بی محل حکایت کسی است که بی موقع صدایش در می اید و خلق را آزرده میکند صدای اروپا  آنقدر بی موقع درآمد که در نوع خودش انکر الاصواتی بود .وکنار آن معطل گذاشتن مذاکرات از سوی امریکا نشان میدهد غرب علی رغم مشکلات عدیده در تامین انرژی و  مواجهه شدن با سردی هوا همچنان بر خواسته های غیر منطقی و استعمارگونه خود پافشاری دارد . صدور این بیانیه آنهم در آستانه نشست حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تاثیر گزاری روی بیانه پایانی شورای  حکام و اصرار به بردن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت باهدف گرفتن امتیاز بیشتزر صورت می گیرد.

موضع گیریهای  مسئولان امور خارجه در باره این  حرکت غیر منطقی و بی موقع از طرف غرب نشان از عزم آنها در پاسدری از حقوق حقه ملت ایران و کوتاه نیامدن از خواسته به حق مردم می باشد .

در حالیکه به پایان مذاکرات نزدیک می شویم کشورهای غربی عضو مذاکرات هسته ای ایران با این حرکت قصد گرفتن امتیاز از طرف ایرانی را دارند و با هدف فشار بر  ایران و همچنین ایجاد جو روانی که میتواند در اقتصادهم تاثیر بگذارد بار دیگر با فشار حد اکثری نیات پلید خودشان را جامه عمل بپوشانند .

امریکا نیز با دسپاچگی هم وزیر اطلاع را تحریم کرده هم تعدادی از افراد یک شرکت هواپیمایی را . تمام این حرکات استعماری و غیر منطقی و بی موقع می توند اصل مذاکرات را تحت الشجاع قرار دهد و دنیا را در آستانه یک جنگ ناخواسته پیش ببرد.

پاسخی بگذارید