تاریخ : 1401/09/2 10:26
شناسه : 401342

به گزارش شاخه سبز از استان بوشهر : شهردار بندر بوشهر گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در کمیته های ستاد تسهیلات سفر، شهر بوشهر از هم اکنون مهیای ارائه خدمات برای سفرهای نوروزی می شود.

مریم کرم پورنیا ، استان بوشهر: حسین حیدری در نشست ستاد تسهیلات سفر شهرداری بوشهر اظهار کرد: باید از تمام ظرفیت های موجود برای گسترش فضای سبز پارک های حاشیه ای در بوشهر استفاده شود و همچنین برای توسعه فضای سبز در بلوارها و حاشیه معابر نیز برنامه ریزی جامع و مدونی صورت گیرد.

  وی بیان کرد: در کنار تلاش برای بهبود وضعیت روشنایی معابر شهری باید برای جانمایی و نصب المان های جذاب در محیط شهری نیز تلاش لازم انجام شود.

  حیدری ادامه داد: در ارتباط با سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز باید بسته های متناسب با آن طراحی و تدوین شود.

  وی اظهار کرد: همچنین باید برای ساختمان های نگین، رافائل و مراحل باقیمانده از پروژه مهم فانوس دریایی با استفاده ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی تدابیر لازم اندیشیده شود.

 شهردار بوشهر گفت: مدیریت منابع درآمدی و تعریف کدهای جدید در این بخش از اقدامات موردنیاز برای توسعه دایره خدمات وپروژه های شهری است که باید اقدام های لازم در این زمینه انجام گیرد.

  وی افزود: در ارتباط با پروژه های عمرانی نیز باید ساز و کار متناسب با سرعت بخشی به روند اجرا آنها بخوبی طراحی شود.

  حیدری یادآور شد: در تعریف پروژه های جدید عمرانی نیز شرایط باید به گونه ای باشد تا شهروندان از آغاز عملیات در جریان زمان دقیق بهره برداری از آن قرار بگیرند.

  وی در ارتباط با خدمات موردنیاز سفرهای نوروزی نیز اظهار کرد: از هم اکنون باید فضای مطلوب و مناسب برای برپایی خود چادری مسافران مشخص شود و همچنین سرویس های بهداشتی موردنیاز نقاط مختلف تامین شود.

  حیدری تأکید کرد: تعیین و جانمایی پارکینگ برای خودورهای مسافران، مدیریت نوارساحلی و غرفه های نمایشگاهی از دیگر اقداماتی است که از هم اکنون باید برنامه ریزی لازم پیرامون آن صورت گیرد.انتهای پیام/

پاسخی بگذارید