همزمان با روز جهانی ارتباطات انجام شد؛
تاریخ : 1402/03/1 13:44
شناسه : 402844

تفاهم نامه همکاری میان شرکت توسعه ومهندسی نفت و مخابرات منطقه خوزستان مقارن با روز جهانی ارتباطات به منظور ارتقاء کیفیت ارتباطات با استفاده ازظرفیت سیستمهای انتقال و شبکه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران به امضا رسید.

در این مراسم که با حضوردکتر زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران، رحیم فلاح زاده مدیرمنطقه خوزستان، و ابوذر شریفی مدیرعامل شرکت توسعه ومهندسی نفت ایران برگزار شد،تفاهم نامه همکاری ۵ ساله میان شرکت توسعه ومهندسی نفت و شرکت مخابرات ایران منطقه خوزستان به توافق طرفین رسید.

در این تفاهمنامه که درحاشیه بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی به امضارسید، طرفین توافق نمودند با همکاری یکدیگر و استفاده ازظرفیت سیستمهای انتقال و شبکه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران و شبکه فیبر نوری شرکت مهندسی و توسعه نفت ، ضمن ارتقاء کیفیت ارتباطات واحدهای پرشمار صنعتی فعال درمیادین نفتی غرب کارون (آزادگان- یاران و یادآوران)، این مناطق از سرویسهای ارتباطی با کیفیت وپایداربهره مند گردند.

تامین ارتباط مخابراتی پایدار و پرسرعت یادمانهای دفاع مقدس و مناطق عملیاتی طلائیه، جفیر و هویزه با استفاده از سایت های نسل ۴ و ۴و نیم از دیگر بندهای مهم این تفاهم نامه بین شرکت مخابرات ایران، منطقه خوزستان با شرکت مهندسی و توسعه نفت است.

پاسخی بگذارید